Udlændingestyrelsen nedlægger asylcentre

Udlændingestyrelsens beslutning betyder, at fem Røde kors asylcentre skal lukke. Nedjusteringen får både betydning for Røde Kors og de kommunale operatører af asylcentre. 630X250 Nedjusteringer
 
 

13.09.2016 Tekst Matilde Fenger Flindt og Susan Hoffmann / Foto: Mathilde Bech

Udlændingestyrelsen har i dag meldt ud, at der bliver skåret ned på antallet af asylpladser og asylcentre i Danmark.

For Røde Kors betyder det, at der på Røde Kors' asylcentre nedjusteres med i alt 1.250 pladser. Nedjusteringen kommer til at betyde lukning af fem ud af de i alt 24 asylcentre, som Røde Kors driver i dag.

Røde Kors kommer til at miste medarbejdere

Nedskæringen vil også føre til, at nogle medarbejdere mister deres arbejde i den kommende tid:

"Vi kommer til at sige farvel til nogle af vores dygtige, erfarne og engagerede medarbejdere. Medarbejdere som netop er altafgørende for at Røde Kors kan være den beredskabsmæssigt hurtige organisation, som vi er," siger asylachef, Anne la Cour.

Asylchef Anne la Cour retter også en stor tak til alle i lokalområdet, der har bakket op om de centre, der nu desværre lukker:

"Frivillige og lokale samarbejdspartnere har gjort en kæmpeindsats for at vores beboere kunne føle sig velkomne og har arrangeret udflugter, cykelundervisning, fællesspisningerne og meget andet," siger Anne la Cour.

Fald i antallet af asylansøgere fører til nedskæringer 

Otte kommunale centre lukker også, og alt i alt bliver der skåret ca. 4.700 pladser væk, hvoraf de ca. 3.450 er kommunale.
Ifølge Udlændingestyrelsen er det blandt andet et fortsat kraftigt fald i antallet af asylansøgere, der rejser ind i Danmark, og en udvidelse af udrejsekapaciteten, der ligger til grund for beslutningen.

 

Fakta:

Lukningerne sker gradvist over de næste tre måneder. Nogle steder skal Røde Kors organisere sig på nye måder, hvilket betyder, at det endnu ikke er muligt at sige, hvor mange, og hvilke medarbejdere, der skal tages afsked med.

Følgende centre i Røde Kors lukker:

 • Grenå
 • Lyngbygaard
 • Voldby
 • Samsø 
 • Roskilde

Følgende Centre i Røde Kors nedjusteres:

 • Center Avnstrup bliver nedjusteret med 50 pladser
 • Pavillonen i center Jelling afvikles og lukkes – dvs. en nedjustering på 80 pladser
 • Center Thyregod bliver nedjusteret til max 50 pladser 
 • Center Anneberg og Center Gribskov bliver hver nedjusteret til at have plads til hver
  max 50 (altså 100 pladser i alt)
 • Center Dianalund bliver nedjusteret med 50 pladser

 

 Se Udlændingestyrelsens pressemeddelelse om nedskæringerne