Tyfon rammer mindst 10 mio. i Filippinerne

Røde Kors har over de seneste år opbygget et omfattende beredskab mod tyfoner i regionen. Effektiv varsling og evakuering mildner effekten af det ødelæggende vejr, men mange får alligevel brug for hjælp.Tyfon Filippinerne
08.11 2013 kl. 11:20 Af Klaus Nørskov

Med varslede vindhastigheder over 300 kilometer i timen og voldsomme mængder vand ramte tyfonen Haiyan Filippinerne med voldsom kraft fredag morgen dansk tid. Tyfonen var på forhånd udråbt til ’årets storm’, og den ventes i alt at berøre mellem 11 og 25 millioner mennesker.

Filippinerne rammes årligt at et stort antal tyfoner og tropiske storme og Røde Kors har i en årrække arbejdet på at udvikle et effektivt beredskab. Det betyder, at varsling og evakuering fra kyststrækningerne forud for Haiyan har bragt titusindvis i sikkerhed på steder, hvor der ikke alene er nødvendigt husly, men også forsyninger.

”Selv om antallet af registrerede omkomne utvivlsomt vil stige de kommende timer og dage, så har vi med vores beredskab, været med til at redde tusindvis af liv,”
siger Katastrofechef Arne Vågen.

Vandforsyning er kritisk

Et af de helt store problemer som følger i kølvandet på en tyfon er forurenet vand. Derfor er det helt afgørende at få sikret en alternativ vandforsyning.    

”Vand og medicin står øverst på listen over hvad der er behov for i denne situation. Så der er vores fokus i de første timer efter at vinden har lagt sig,” 
siger Arne Vågen.

”Så snart der igen er faldet ro på vejret vender folk tilbage til deres hjem og mange vil vende tilbage til ødelagte huse. Derfor venter der nu et omfattende genopbygningsarbejde og de kommende dage vil vi få overblik over, hvor store behov for hjælp de mange mennesker har,” 
fortsætter katastrofechefen.

Følger situationen tæt

Problemerne på Filippinerne forværres af at et af de områder, der er ramt af Haiyan for mindre end en måned siden blev ramt af et jordskælv, der ødelagde mere end 50.000 hjem. 5.000 mennesker bor stadig i teltlejre. De er blandt de evakuerede.

”Det er klart, at to katastrofer næsten oven i hinanden gør tingene mere komplicerede. Vi er i fuld gang med at skabe overblik over situationen. Der er også oversvømmelser og jordskred som en direkte følge af tyfonen,” 
siger Arne Vågen.

”Vi kan allerede nu se, at vores beredskab har virket. Varslingssystemerne har gjort, at folk har søgt sikre områder, og der har været forsyninger, der hvor folk er blevet evakueret hen. Men det er endnu for tidligt at sige noget præcist om antallet af ofre og behovet for hjælp. Vi følger situationen tæt,”
fastslår Arne Vågen. 

Støt ofrene for tyfonen