TDC donerer 35 iPads til Røde Kors’ familienetværk

TDC’s donation af 35 iPads er en stor hjælp i dagligdagen for de socialt udsatte børnefamilier i Røde Kors familienetværk, og ikke mindst er de et aktivt værktøj i monitoreringen af et Røde Kors projekt, der skal skabe bedre trivsel for over 1.800 børn. Anders Og TDC
 
 

Af Signe Reeholm, 14. november 2014

Mange af de socialt udsatte børnefamilier, der deltager i Røde Kors’ familienetværk, har enten ikke adgang til internettet eller er, på anden vis, udfordret af den øgede digitalisering. Med TDC’s donation af 35 iPads, kan Røde Kors’ frivillige nu hjælpe de udsatte familier med fx at gå på børnenes skoleintra, så de kan hjælpe med lektier, få adgang til relevante myndigheders hjemmesider og hjælpe familier med at undersøge fritidstilbud til børnene.

Udover at være en stor hjælp i dagligdagen, er de 35 tablets et aktivt værktøj i en monitorering af Røde Kors’ projekt for socialt udsatte børnefamilier. Et projekt der igennem forskellige aktiviteter bl.a. tilbyder forældrene adgang til sparring og støtte til, hvordan de skaber bedre trivsel for deres børn. Helt konkret skal projektet bidrage til at øge livskvaliteten for over 1.800 børn, der af forskellige årsager er i en socialt udsat position.

Ved brug af iPads kan de deltagende børn og forældre give direkte feedback på deres oplevelse og udbytte af at deltage i projektet. De 35 iPads fra TDC bidrager på den måde til, at vi i Røde Kors fortsat kan sikre kvalitet i vores arbejde for socialt udsatte børnefamilier.

Om Røde Kors’ familienetværk

Røde Kors oplever en stigning i familier, der søger Røde Kors’ hjælp. Ofte har familierne størst udbytte af en længerevarende støtte. Derfor har vi oprettet netværk for socialt udsatte børnefamilier landet rundt.

Familienetværket modvirker og forebygger social udsathed og sårbarhed hos socialt udsatte børnefamilier. Røde Kors-frivillige i 32 lokalafdelinger er med til at forbedre forældrenes og børnenes trivsel ved at styrke familiernes netværk, samt øge deres ressourcer og handlemuligheder i hverdagen, så hver enkel familie kan forlade aktiviteten styrket.

Projektet er et samarbejde med Egmont Fonden.