Børn i Syrien får barndommen tilbage

Syriske børneflygtninge i Libanon må ofte tigge eller lave hårdt fysisk arbejde for at klare sig. Røde Kors hjælper dem med at få barndommen tilbage.Frivillige leger og laver aktiviteter med syriske flygtningebørn. Børnene sidder i en rundkreds sammen med de frivillige.
 
 

02.08 2013 kl. 10:10 Af Jacob Nymann Jensen

Syriske flygtninge i Libanon har hårdt brug for psykologisk hjælp. Det er især børn og kvinder, der er hårdt ramte, siger vores udsendte Ea Suzanne Akasha, der er koordinator for vores psykologiske førstehjælp i hele området.

Mere end to års borgerkrig i Syrien har medført et stadig stigende pres på nabolandene. I Libanon har man, ifølge FN, modtaget mere end 600.000 flygtninge fra Syrien, og mange af disse slår sig ned i spontane teltlejre og hjemmelavede ly. Omkring 70 procent af de syriske flygtninge i Libanon er kvinder og børn.

STØT VORES ARBEJDE MED FAMILIER OG BØRN I SYRIEN 

”Alle mondæne strøg i Beirut er fyldt med tiggende kvinder og børn fra Syrien, og på byggepladserne i byerne finder man syriske børn, der laver fysisk arbejde til en lav løn,” fortæller Ea Suzanne Akasha

Børn fra Syrien: svært at blive voksen uden barndom

Indbyggertallet i Libanon er fire millioner, så den store flygtningestrøm sætter hele det offentlige system under pres. Pladsen er derfor knap i skolesystemet til de mange syriske børn, hvor de ofte må klemmes ind på de bagerste rækker, hvis der er pladser tilovers.

”Det er svært at blive voksen, når man ikke har haft nogen barndom,” siger Ea Suzanne Akasha. Derfor har Røde Kors såkaldte psykosociale programmer for syriske flygtninge og værtsfamilier, hvor børnene får noget af deres barndom tilbage ved at deltage i leg, gruppeaktiviteter og sport.

”Gennem leg bearbejder og begriber børnene deres oplevelser, og de mobiliserer kræfter til at håndtere de nye livsomstændigheder som midlertidige flygtninge uden mange rettigheder,” siger Ea Suzanne Akasha.

Vi behandler psykiske sår hos de syriske børn

Der går også danske penge til tre mobile sundhedsklinikker, der kører rundt i de mest udsatte områder og taler med børn og voksne for at behandle de mere psykiske sår.

”Mange børn er bange og utrygge, for de ved ikke, om de kan vende tilbage til deres hjem, men vil samtidig gerne skjule deres uro for de voksne, der har deres egne problemer at slås med,” siger Ea Suzanne Akasha.

Via en dialog med en socialarbejder kan de syriske flygtninge komme i gang med at bearbejde deres oplevelser og dermed komme til at fungere bedre som familie.