Stramninger skader god integration

Adskillelse af familier i tre år er urimeligt og ødelæggende, uanset hvor stort flygtningepresset måtte opleves. Det fastslår Røde Kors i et høringssvar, der netop er sendt til politikerne på Christiansborg.Stramninger skader god integration
 
 

Arkivfoto: Mathilde Bech

"Vores erfaring er helt klart, at mennesker, der er bekymret for deres nærmeste – der måske endda befinder sig i krigshærgede områder – de har rigtig svært ved at mobilisere det overskud, der skal til for at lære sprog eller for at blive integreret. Den slags dybe bekymringer er med til at bryde mennesker ned, og det er ingen tjent med," siger asylchef Anne la Cour.

Med 60 millioner flygtninge i verden mener Røde Kors, at det er globale og fælles europæiske løsninger, der er brug for snarere end isolerede danske forsøg på at begrænse antallet af flygtninge. Tiltag som lang tids adskillelse af familier, beslaglæggelse af værdier og nedsatte ydelser virker direkte ødelæggende for alt det, der skal til for en vellykket integration, mener Røde Kors.

"Muligheden for at leve et værdigt, aktivt liv, allerede i asylfasen, er afgørende for integrationen," fortæller Anne la Cour.

"Vi har set eksempler på asylansøgere, der kan være selvforsørgende fra dag ét i det øjeblik, de får opholdstilladelse, ligesom vi også ser eksempler på, at det er dem, der har haft muligheden for at være aktive, der bedst kan håndtere situationen, hvis de får afslag og skal rejse hjem. Det betyder også meget nu, hvor sagsbehandlingstiden risikerer at blive lang, at familier ikke bliver frataget muligheden for at bo uden for centrene. Det vil vi kraftigt opfordre til," siger asylchef Anne la Cour.

Noget, der i høj grad også lægger Røde kors på sinde, er forholdene for et stigende antal børn og unge under 18 år, der er flygtet alene.

"Nogle af børnene har herboende familie, som de gerne vil flytte hen til. Men ifølge de nuværende regler får de først lov til det efter seks måneder på et asylcenter. Det er uforståeligt for dem, og det kan være direkte skadende for deres udvikling. Derfor foreslår vi, at de igen får en mulighed for at flytte hen til familiemedlemmer straks efter ankomsten. Det skal selvfølgelig foregå på en professionel og sikker måde – men det ville give så meget mening, både i forhold til børnenes trivsel og i forhold til det store pres, der er på indkvarteringen lige nu," mener Anne la Cour.