Stærkt brug for Røde Kors i 2014

Røde Kors havde et rekordhøjt aktivitetsniveau i 2014 både i Danmark og i udlandet. De samlede indtægter nærmer sig 1,4 mia. kr. og midlerne er anvendt på hjælpearbejde både i Danmark og til internationale humanitære indsatser i verdens brændpunkter. Det fremgår af Røde Kors’ årsregnskab som netop er vedtaget af foreningens hovedbestyrelse.Aarregnskab
 
 

Af Jakob Risom Langelund.

Læs Årsregnskab 2014 (pdf)

- Aktivitetsniveauet viser, at Røde Kors’ indsats er mere relevant end nogensinde før. Takket være vores frivillige og medarbejderes ihærdige indsats gør vi en forskel mange steder i verden. Vi skylder dem en stor tak for deres utrættelige vilje til at løfte et ansvar både globalt og lokalt, og danskerne en stor tak for deres generøsitet overfor Røde Kors, siger Hanna Line Jakobsen, Præsident, Røde Kors.

Aktiv i verdens brændpunkter

Et stadigt stigende antal frivillige i Danmark, deltager i Røde Kors arbejdet via de 213 lokalafdelinger landet over. I Danmark varetager Røde Kors en stor del af indkvarteringsopgaven for asylansøgere, og derudover bidrager de mange frivillige med alt fra førstehjælpskurser over vågetjeneste for døende til netværk for udsatte børn og børnefamilier.  Også kampen mod ensomhed og isolation står højt på dagsordenen: Flere end 9.000 frivillige besøgsvenner er lyspunkter i hverdagen for ensomme medborgere.  Over 5.000 ’nørklere’ strikker og hækler til sårbare i Danmark og andre steder i verden.

Internationalt er Røde Kors fortsat den organisation, som flest danskerne retter blikket mod, når verden rammes af jordskælv, krig og andre katastrofer. Katastrofeindsatsen understøttes og suppleres af Røde Kors udviklingsarbejde i verdens fattigste lande.

Støt Røde Kors' arbejde fast

Indsamlede midler

Røde Kors rejste i 2014 i alt 342 mio. kr. via egne aktiviteter og kampagner, og det flotte resultat skyldes både danskernes store generøsitet i forbindelse med Røde Kors’ løbende fundraising indsats og den rekordhøje omsætning i Røde Kors genbrugsbutikker landet over. De indsamlede og indtjente midler giver Røde Kors en unik mulighed for at handle, når der er behov. Røde Kors indsamlingen i oktober sidste år rejste 20 mio. kr., hvilket er det bedste indsamlingsresultat i fem år.

Samlet set udviser årsregnskabet et resultat på 27 mio. kr. for 2014 og de penge overføres til Katastrofefonden og reserverne. Katastrofefonden sikrer, at der er penge til rådighed øjeblikkeligt, når en katastrofe rammer. Det har vi blandt andet set i forhold til Nepal og i forhold til flygtningestrømmene, hvor Røde Kors har bevilliget 3,4 mio. kr. til at hjælpe flygtninge omkring Middelhavet og 1 mio. kr. til at styrke integrationsarbejdet.

- Vores gode økonomi sikrer, at vi er parate når og hvor, der er behov for det. Der er megen uro i verden i øjeblikket, og derfor er det afgørende at have et stærkt Røde Kors, der kan rykke ud, når det gælder. Det har vi lige set i Nepal, hvor investeringerne i beredskab, fremskudte lagre og penge til rådighed til sammen gjorde os i stand til at gøre en forskel straks katastrofen var sket , siger Hanna Line Jakobsen.