Røde Kors vil være med til at bryde den negative sociale arv hos børn og unge

En families trivsel og forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig forudsætning for at bryde med den negative sociale arv blandt børn og unge. Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond starter Røde Kors nu et nyt projekt, der skal nå 4.000 udsatte forældre og børn. Familiecamps

”Vi kalder det ”Familien i fokus”. Ultimativt handler det om at bryde den negative sociale arv for børn i udsatte familier. Det gør vi ved at sætte ind med omfattende frivillig støtte, der skal hjælpe familierne med at få en bedre hverdag, invitere dem med i sociale netværk, og ikke mindst bringe forældrene tættere på uddannelse og arbejdsmarked”, siger generalsekretær Anders Ladekarl, Røde Kors.

Bliv frivillig i familienetværket og vær med til at støtte udsatte børnefamilier

Udsatte børnefamilier har ofte få eller ingen sociale relationer, børnene deltager i færre fritidsaktiviteter end andre børn og familierne står tit overfor en række problemer, som følge af et komplekst samspil af fysiske eller psykiske sundhedsproblemer, dårlig økonomi og manglende beskæftigelse og uddannelse. Familierne har derfor ofte helt praktiske udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen, og det påvirker børnenes trivsel og muligheder.

”Det er selvfølgeligt et langt sejt træk, men vi er overbevidste om, at den helhedsorienterede tilgang vil gøre en afgørende forskel for familierne,” siger Anders Ladekarl.

Læs mere om vores indsats for udsatte familier

Som en vigtig del af projektet skal minimum 500 familier have en familiestøtte, som er en frivillig, der hjælper med at håndtere de mest aktuelle udfordringer i hverdagen. Det kan være støtte til børnenes deltagelse i fritidsliv, håndtering af digitale platforme (e-boks, forældreintra) og støtte til samarbejdet med institutioner og myndigheder.

Herudover skal mindst 250 forældre kobles med en frivillig job- og uddannelsesmentor, der i samspil med familiestøtten, jobcentret og en arbejdsplads eller uddannelse skal hjælpe den enkelte forælder ind på arbejdsmarkedet.

En frivillig mentor er for eksempel en studerende på en uddannelse eller en ansat i en virksomhed, hvor forælderen starter i uddannelse eller arbejdsforløb. På den måde vil forælderen blive tilknyttet en slags ”buddy”, som man kan dele de daglige udfordringer med og spørgsmål om for eksempel uskrevne regler på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet.

Røde Kors hverken kan eller skal påtage sig en rådgivnings– eller vurderingsopgave. Der skal være en tydelig rollefordeling mellem det offentlige, der har myndighedsopgaven, og de frivillige mentorer. Derfor vil dette tilbud også blive både udviklet og gennemført i et tæt samarbejde med jobcentrene i de kommuner, hvor projektet bliver igangsat.

Vi har været i dialog med flere kommuner og jobcentre for at drøfte, hvordan de ud fra deres faglige perspektiv kan se, at frivillige kan være med til at støtte op om, at forældre i udsatte familier kommer i uddannelse eller arbejde. På den måde kan vi som civilsamfundsorganisation sammen med kommunen skabe bedre trivsel for målgruppen. 

Indsatsen bygger videre på de 55 familienetværk og årlige familiecamps, som Røde Kors har, men adskiller sig ved både at have fokus på familiens sociale udfordringer og den manglende arbejdsmarkedstilknytning.

Fakta

  • Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond med 24 millioner over 5 år.
  • Projektet evalueres af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).
  • Indsatserne i ”Familien i fokus” skal udvikles og implementeres i tæt samspil med lokale aktører som for eksempel kommunerne og lokale virksomheder.
  • Røde Kors’ familienetværk er blevet til i et partnerskab med Egmont Fonden.
  • Røde Kors’ familiecamps er støttet af Velux Fonden.
  • Projektet ”Familien i fokus” skal nå 4.000 børn og forældre (1.600 forældre og 2.400 børn).
  • 250 forældre skal have en frivillig job- og uddannelsesmentor. Heraf skal 60 procent efter et år være tilknyttet en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution.
  • 500 familier skal have en frivillig familiestøtte. Efter 2 år skal 50 procent af børnene have forbedret deres faglige niveau i skolen.
  • Røde Kors udvider samtidigt antallet af familienetværk fra 55 til 75 netværk i hele Danmark.
  • Projektet vil også inddrage resultater fra SFI’s undersøgelse af læringsmiljø i danske familier. Undersøgelsen er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.