Røde Kors udfordrer idérige gymnasieelever

Onsdag d. 30.10 og torsdag d. 31.10 bliver der afholdt innovationscamps for gymnasier i Region Hovedstaden på hhv. Gammel Hellerup Gymnasium og København NORD i Lyngby. 500 elever fra 17 klasser på 11 forskellige gymnasier (stx, hhx, htx, Hf) deltager.Innovationcamp
 
 
30.10 2013 kl. 16:40 Af Morten Schwarz Lausten, Foto: Kirsten Lodberg Larsen

Fakta om skolerne og projektet:

Eleverne kommer fra alle de gymnasiale ungdomsuddannelser: Handelsgymnasier (HHX), almene gymnasier (STX) tekniske gymnasier (HTX) og Hf. De deltagende skoler er:

  • Almene gymnasier (stx): Gammel Hellerup Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Tårnby Gymnasium, Borupgård gymnasium, CPH-WEST, København NORD
  • Handelsgymnasier (hhx): København NORD, CPH-WEST
  • Tekniske Gymnasier (htx): TEC-Lyngby
  • HF-centre: HF-centret Efterslægten

Støttet af EU

Alle de deltagende skoler har tidligere indgået i projektet Innovationskraft og entreprenørskab i Region Hovedstaden, der var økonomisk støttet af EU, Den Europæiske Socialfond.

Begge dage indledes med, at Røde Kors stiller en opgave om en aktuel problemstilling, der skal løses af de idérige gymnasieelever. 

Eleverne skal bruge dagen på at udvikle løsningsforslag til en af opgaverne. Med forskellige værktøjer udvikler de deres kreative og innovative ideer, der så i slutningen af dagen præsenteres for en dommerkomité. Med gymnasiereformen er der blevet mere fokus på at eleverne i gymnasiet skal udvikle deres kreative og innovative kompetencer, så de i højere grad kan være parate til det foranderlige samfund de kommer ud i, når de har fået deres studentereksamen, hvor det kan give dem store konkurrencefordele, at kunne tænke kreativt og innovativt.

Vinderne donerer 2.500 kr.

De to grupper, der kommer med dagens bedste ideer vinder retten til at donere 2500,- til Røde Kors. Elevernes ideer bedømmes ud fra følgende fire kategorier: 

1) Hvor nytænkende er ideen (innovationshøjde)?

2) I hvor høj grad lever ideen inden for campens formål?

3) Hvor realiserbar er ideen?

4) Kvaliteten af gruppens præsentation?

De unge er nytænkende

- For at løse de enorme udfordringer verdenssamfundet står overfor er der stærkt behov for at alle kreative og innovative kræfter er med til at skabe nye ideer, metoder og værktøjer. Fx er der lige nu 30 krige rundt om i verden og antallet af naturkatastrofer er stigende. Vi ved, eleverne på danske ungdomsuddannelser er handlekraftige og har masser af ideer, så vi meget glade for at få lov at være med på innovationscampen i år, fortæller kommunikationskonsulent i Røde Kors Morten Schwarz Lausten, der vil være med til at vurdere elevernes idéer.

- Gammel Hellerup har i flere år arbejdet med innovation. Jeg ser innovation som en god måde at videreudvikle gymnasiet, både med nye metoder og konkrete projekter. Innovationscampen med Røde Kors er en fin mulighed for at få en ekstern partner ind i skolehverdagen og lade mange elever arbejde med konkrete og virkelighedsnære opgaver. Gammel Hellerup stiller med glæde faciliteter til rådighed for projektet, fortæller rektor Jørgen Rasmussen, Gl. Hellerup Gymnasium, der huser campen den 30.10.

Det er også muligt for at alle gymnasiers elever at deltage som gymnasieindsamler og vinde en koncert med Nik og Jay.