Røde Kors og EU vil hjælpe Malawi til at modstå naturkatastrofer

7,4 millioner kroner fra EU sikrer hjælp til 241.000 mennesker under hyppige naturkatastrofer i Malawi.P MWI0345
 
 

I et samarbejde med EU øger Røde Kors i Danmark nu fokus på at styrke myndighedernes og lokalsamfundenes katastrofeberedskab i Malawi.

EU har doneret 7,4 millioner kroner til Røde Kors’ arbejde i Malawi.

Det betyder, at 241.000 mennesker fremover vil få bedre hjælp, når landet udsættes for en af de hyppige naturkatastrofer, forklarer Pie Mark Meulenkamp, der er desk officer for Røde Kors i Danmarks arbejde i det sydlige Afrika:

”Med disse penge kan vi hjælpe mennesker, inden katastrofen rammer. Vi kan sørge for, at de som bor tæt ved flodbredder kan nå at flytte, inden der kommer oversvømmelser, så de ikke mister alle deres ejendele og husdyr,” siger hun.

Befolkningen i Malawi kæmper med hyppige naturkatastrofer som for eksempel oversvømmelser, storme og tørke, der hvert år rammer millioner af mennesker. Katastroferne er med til at ødelægge huse, afgrøder og infrastruktur, og har på den måde store konsekvenser for befolkningen i Malawi.

Ny teknologi og advarselssystem

Med de nye midler fra EU i hånden vil Røde Kors kunne øge hjælpen til de mange, der har akut brug for hjælp.

Gennem brug af nye teknologier og ’big data’ vil Røde Kors etablere et advarselssystem, der advarer om nye katastrofer, så myndighederne og befolkningen kan nå at forberede sig på katastrofen, inden den rammer.

Derudover skal der uddannes og etableres lokale katastrofeteams, der i tæt koordination med regeringen kan rykke ud seneste 48 timer, efter en katastrofe har ramt landet.

Projektet løber til udgangen af 2018.