Røde Kors indsamler 18,4 mio. kroner

Tak For Indsamlingen 2017
 
 

Mere end 17.000 frivillige har søndag indsamlet 18,4 mio. kroner til Røde Kors humanitære arbejde.

”Vi er stolte af, at danskerne igen har vist deres opbakning til Røde Kors, og jeg tror, at vi midt i den hårde konkurrence fra mange indsamlinger er godt hjulpet af, at danskerne kender os og ved hvad Røde Kors står for,” siger generalsekretær Anders Ladekarl, Røde Kors i Danmark.

Han retter en varm tak til alle de frivillige, der har brugt deres tid på at planlægge indsamlingen og til de mange tusinde mennesker, der var på gader og stræder for at samle ind til Røde Kors – og ikke mindst til alle de mange mennesker, som valgte at bidrage til årets Røde Kors indsamling.

”Indsamlingen handler om penge til humanitær hjælp, men den handler også om dialog. Røde Kors indsamlingen er den ene gang hvert år, hvor vi kommer i kontakt med snart sagt alle danskere – enten i form af vores kommunikation inden indsamlingen eller gennem den personlige kontakt på indsamlingsdagen. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden er i danskernes bevidsthed som den humanitære organisation, der hjælper hvor det er vanskeligt, og hvor mennesker har det hårdest.”

”Pengene fra indsamlingen har som sit vigtigste formål at sikre et solidt grundlag for at vi kan hjælpe hurtigt og fleksibelt over alt i verden, hvor mennesker er i nød og nye behov opstår. Derfor er dette års bidrag til katastrofefonden, som skal hjælpe ved kommende katastrofer helt afgørende,” siger Anders Ladekarl.

Men samtidig bidrager de indsamlede midler til her og nu at hjælpe i forhold til tre af verdens store humanitære kriser og supplerer dermed Røde Kors’ indsats i forhold til disse. En mio. kroner går til at hjælpe de mange flygtninge fra Myanmar og et tilsvarende beløb går til både indsatsen i det krigshærgede Yemen og til hjælpearbejdet efter orkanerne i Caribien. Endelig bidrager årets Røde Kors indsamling med en halv mio. kroner til Røde Kors arbejde i forhold til ensomme mennesker i Danmark.

Årets resultat ligger ca. en mio. kroner under resultatet fra 2016. Anders Ladekarl peger på det stadigt stigende antal indsamlinger som en væsentlig forklaring på dette.¨

Yderligere informationer: Klaus Nørskov, 2724 5890