Røde Kors hjalp for 1,2 mia. kroner i 2015

Både i Danmark og rundt omkring i verden var der hårdt brug for Røde Kors i løbet af 2015, og aktivitetsniveauet var højt. Det viser Røde Kors’ årsregnskab, der netop er blevet godkendt.Årsregnskab 2015_billede1
 
 

Læs årsregnskabet her

Aktivitetsniveauet i Røde Kors fortsætter med at vokse. I 2015 bidrog Røde Kors med hjælpearbejde for 1,2 milliarder – det er det hidtil højeste niveau. Både i forbindelse med Røde Kors’ mange aktiviteter i Danmark og de internationale operationer er der blevet brugt flere penge til at hjælpe sårbare og udsatte mennesker i forhold til året før.

”Det høje aktivitetsniveau viser, at der er enormt meget brug for Røde Kors. Vi skal løfte et stort humanitært ansvar i forbindelse med flygtningestrømmen både ude i verden og i Danmark i det omfang, der er brug for medmenneskelig støtte. Samtidig løfter vores frivillige med uformindsket styrke sociale indsatser for hjemløse, ensomme og udsatte familier,” siger præsident for Røde Kors i Danmark, Hanna Line Jakobsen.

På det internationale område brugte Røde Kors i alt 544 mio. kroner. Heraf gik 360 millioner kroner til katastrofeindsatser og 184 millioner til langsigtet udviklingsarbejde. Især på katastrofeindsatsen var der en stor stigning, fordi 2015 var præget af flere større naturkatastrofer samt de langvarige humanitære kriser, hvor Røde Kors i Danmark har været engageret – ikke mindst i og omkring Syrien.

I Danmark gennemførte Røde Kors hjælpearbejde for 80 mio. kroner i 2015. Når man kan få så meget indsats for så forholdsvist få penge skyldes det i høj grad de mange frivillige, der bidrager til, at hjælpen når helt frem til de, der har brug for det. I alt er mere end 30.000 frivillige i Røde Kors.

Endelig udgør driften af asylcentre en post på 602 mio. kroner.

Stor folkelig opbakning

Der var også i 2015 stor folkelig opbakning til Røde Kors. Opbakningen var tydeligst, da knap 25.000 danskere samlede ind søndag den 4. oktober og var med til at sikre det bedste resultat for en Røde Kors indsamling i mange år. 

Også på genbrugsområdet, var 2015 et godt år: Indtjeningen fra genbrugsbutikkerne udgør grundstammen i mange af afdelingernes økonomi og giver mulighed for at lave sociale indsatser lokalt og øger afdelingernes mulighed for at bidrage til Røde Kors´ internationale hjælpearbejde. Genbrugsforretningen gav et overskud på 57 mio. kroner i 2015.

I alt blev der indsamlet og indtjent 448 millioner kroner via egne aktiviteter og kampagner, som et meget vigtigt grundlag for hjælpearbejdet.

”Jeg synes, det er enormt flot, at så mange danskere har tillid til Røde Kors og har lyst til at støtte vores arbejde. Det er vigtigt for os at være forandringsparate og kunne sætte ind, når der opstår et behov, og her er danskernes støtte en stor hjælp. Den betyder nemlig, at vi kan handle meget hurtigt,” siger Hanna Line Jakobsen.

Røde Kors har ikke til formål at have overskud – penge skal komme de sårbare i ind- og udland til gode. Årsregnskabet 2015 udviser dog et overskud på 11,8 millioner kroner. Disse penge lægges i Røde Kors´ reserver og bidrager til, at Røde Kors i fremtiden har mulighed for at handle hurtigt, når der er brug for det.