Røde Kors får ny præsident

Røde Kors i Danmark skifter ud på præsidentposten. Sven Bak-Jensen (69) overtager efter Hanna Line Jakobsen, der har beklædt posten i godt 3 år. Skiftet sker, fordi den afgående præsident har fået nyt job som udviklingsdirektør i UNICEF – et job som er uforeneligt med at være præsident for Røde Kors.Hanna Line og Sven
 
 

Af Klaus Nørskov 10/08/2017

Sven Bak-Jensen har i samme periode været vicepræsident for Røde Kors og overtager præsidentembedet i overensstemmelse med Røde Kors’ vedtægter. Som vicepræsident og medlem af organisationens præsidie har han i de seneste 3 år været en integreret del af den øverst valgte ledelse i Røde Kors – herunder Røde Kors i Danmarks repræsentant i Governing Board, den øverste internationale ledelse af Røde Kors. Han er således godt klædt på til at løfte opgaven som Røde Kors’ nye præsident.

”Jeg glæder mig til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af Røde Kors både nationalt og internationalt. Vi er en humanitær organisation i vækst på stort set alle område,” siger Sven Bak-Jensen.

”År for år hjælper vi flere og udvikler vores hjælpearbejde: Fra integration over sårbare familier til genbrug. Fra hjælp i katastrofer og konflikter til katastrofeforebyggelse og udvikling af sårbare samfund overalt. Verden står ikke stille – og det må vi heller ikke gøre. Vi skal fortsætte med at være innovative og i tæt samspil, både med dem vi hjælper og alle de partnere, som også bidrager,” fortsætter den nye præsident for Røde Kors.

Han glæder sig til udfordringen og fremhæver det glimrende arbejde, som den nu afgående præsident har udført:

”Det er trist, at Røde Kors nu må undvære et så engageret og aktivt menneske, der i mange år – de sidste 3 år som præsident – har tegnet et stærkt billede af Røde Kors som en aktiv og fremadskuende humanitær organisation både ind- og udadtil. Jeg har været meget glad for vores samarbejde, og Røde Kors skylder en stor tak for den indsats, Hanna Line har ydet.”

Hanna Line Jakobsen glæder sig til de nye udfordringer, men ser tilbage på sin indsats i Røde Kors med både glæde og vemod:

”Jeg har denne sommer været frivillig i 20 år, og jeg er stadig Røde Korser helt ind i hjertet. Røde Kors er i rivende udvikling, og jeg er særlig glad for, at vi i min tid som præsident har kunnet skrue op for indsatserne for udsatte familier og for integrationsarbejdet. Og at vi har kunnet finansiere vores nationale arbejde i stadig stigende grad via den kæmpe indsats vores frivillige gør i genbrugsbutikkerne.  Alt det har vi gjort samtidig med en generel vækst i vores internationale engagement og vores allerede velkendte og gode kerneaktiviteter i Danmark. Vi hjælper ikke enten de hjemløse i København eller asylansøgerne rundt i landet. For os er det ikke et enten-eller. Det er et både-og. Vi gør kagen større,” siger Hanna Line Jakobsen.

Røde Kors’ hovedbestyrelse vil på førstkommende ordinære møde udpege en ny vicepræsident fra sin midte.

Om Sven Bak-Jensen:

  • Cand. Merc. født i 1947
  • Mange års erfaring med strategi, ledelse og ledelsesrådgivning først fra Magasin du Nord og derefter i mange år fra egen konsulentvirksomhed
  • Bestyrelsesarbejde – herunder formandskab i flere virksomheder
  • Interesserer sig for musik, billedkunst, natur, golf, vinterbadning mm.
  • Formand for Røde Kors i Hørsholm fra 2011 til 2014
  • Medlem af Røde Kors’ hovedbestyrelse fra 2013
  • Vicepræsident for Røde Kors fra 2014
  • Præsident for Røde Kors 2017