Fritidsliv styrker udsatte børn

En interesse i fritiden kan give øget trivsel, selvtillid, nye venner og bedre præstationer i skolen, siger ekspert og flere kommuner.Liv danser
 
 

Af Julie Lorenzen. Foto: Camilla Stephan. 27.11.2014

I Fredericia Kommune behøver udsatte børn og unge ikke sidde derhjemme, hvis deres forældre ikke har mulighed for eller råd til at hjælpe dem med at gå til fodbold eller andre fritidsaktiviteter. Kommunen har nemlig en såkaldt fritids-pasordning, hvor udsatte familier kan få økonomisk hjælp og vejledning til børnenes fritidsinteresser.

”Et meningsfyldt fritidsliv kan afhjælpe nogle af de udfordringer, disse børn og unge kan stå med som ensomhed, overvægt og overvindelse af social utryghed. Et aktivt fritidsliv giver mulighed for nye venner,” siger projektleder Min Guldberg Hansen.

Du kan hjælpe udsatte børn med en god jul

Fredericia er én af de 23 kommuner, som siden 2010 har været med i et fireårigt projekt med at udbrede fritidspas for udsatte børn og unge under Socialstyrelsen. Erfaringerne med fritidspasset været så gode, at kommunen fortsætter ordningen for kommunale penge, når støtten løber ud næste år.

Socialstyrelsen melder om gode erfaringer med fritidspas

Fuldmægtig i Socialstyrelsen Holger Kristoffersen er projektleder for det fireårige projekt med fritidspas. Han håber, hovedparten af de 23 projekter vil blive forankrede i kommunernes drift lige som i Fredericia.

”Der er gode erfaringer med ordningen med fritidspas for udsatte børn og unge. Man har fået en masse børn i gang med fritidsaktiviteter i foreningslivet. Det kan bidrage til et løft for børnene og de unge, ved at de får et netværk, nye venskaber og bliver mere aktive.”

Hjælp med at lukke udsatte børn ind i julefællesskabet

I 2015 søsætter Socialstyrelsen derfor et nyt projekt, der skal hjælpe flere kommuner med at komme i gang med at opbygge en fritidspasordning.

Et aktivt fritidsliv giver udsatte børn selvværd og venner

I 2009 udførte analyseinstituttet Oxford Research på vegne af Servicestyrelsen en større evaluering af ti kommuners erfaringer med et treårigt fritidspas-projekt til udsatte børn. 134 forældre deltog i evalueringen. Ud af dem svarede 79 procent, at deres barn blev gladere efter at være startet til en fritidsaktivitet. Og 81 procent af de 282 adspurgte børn oplevede, at de havde fået nye venner.

Ph.d. Karen Margrethe Dahl fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har forsket i udsatte børns fritidsliv. Hun ved, at et aktivt fritidsliv netop kan være med til at give udsatte børn netværk til andre børn og voksne. Det kan sætte gang i en positiv spiral.

”Succesoplevelser i fritidslivet er med til at sikre øget trivsel og højere selvværd. I bedste fald kan de gode oplevelser i fritiden give barnet energi til også at klare nogle af de udfordringer, de møder i andre dele af livet – for eksempel i skolen. Derfor bør alle børn kunne gå til en fritidsaktivitet,” siger hun.