Postnummer afgør, om udsatte børn kan få støtte til fritidsliv

Hvis du vil gå til noget i fritiden, er det afgørende, hvor du bor. Det viser en ny rundspørge, Røde Kors har lavet.Postnummer afgør, om udsatte børn kan få støtte til fritidsliv
 
 

Af Julie Lorenzen. Foto: Camilla Stephan. 27.11.2014

Det er langt fra i alle kommuner, udsatte børn får hjælp til at kunne gå til fodbold, guitarundervisning eller andre ting i fritiden, hvis deres forældre ikke selv kan betale for det.

En rundspørge, Røde Kors netop har foretaget blandt halvdelen af landets kommuner, viser, at næsten hver tredje kommune ikke betaler for udsatte børns fritidsinteresser. 15 ud af 49 kommuner betaler ikke kontingent, og 67 procent af dem, har ikke andre muligheder for at støtte. Det er ikke godt nok ifølge Røde Kors.

Du kan hjælpe udsatte børn med at få en god jul

”Vi mener, alle børn bør have mulighed for at kunne gå til noget i fritiden, uanset hvor de bor i landet. Sådan er det ikke i dag. Det bør være kommunernes opgave at sikre, at alle børn får et aktivt fritidsliv, hvis de ønsker det. I Røde Kors gør vi, hvad vi kan for at hjælpe børnene, men vi kan ikke løfte opgaven alene,” siger udviklingskonsulent Ziga Friberg.

Flere og flere beder om økonomisk hjælp

Ziga Friberg får ugentligt mails fra familier, som beder om økonomisk hjælp til alt lige fra medicin til husleje, fordi de ikke selv har råd – for tre år siden gik der måneder imellem disse henvendelser.

Og når økonomien er så stram, at der ikke er råd til at dække de mest basale behov, er der typisk heller ikke råd til, at børnene kan gå til noget i fritiden.

Forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at udsatte børn er mindre aktive i organiserede fritidsaktiviteter end børn generelt i Danmark. Og at det ofte skyldes forældrenes økonomi.

Ny lov gør det lettere for kommunerne at støtte fritidsliv

En ændring af serviceloven trådte i kraft 1. oktober og gør det nu langt lettere for kommunerne at støtte udsatte børn og unges fritidsliv. Kommunerne behøver nemlig ikke længere oprette en social sag for at give støtte til udsatte børn og unges fritidsaktiviteter, oplyser Socialstyrelsen.

Ziga Friberg håber, kommunerne vil gøre brug af lovændringen og sikre, at alle udsatte børn og unge nu får støtte til at kunne gå til en fritidsaktivitet, så længe de har behov for det.

”Det bør være lige så naturligt for kommunerne at bevillige penge til udsatte børn og unges fritidsliv, som det er for dem at give friplads i daginstitutioner og SFO’er til familier med stram økonomi. For man ved, at et godt fritidsliv har meget stor betydning for børns trivsel,” siger hun.

Julefællesskabet bør også være for udsatte børn

I Kommunernes Landsforening byder man den nye lovændring velkommen. ”Det er rigtig positivt, at kommunerne nu har fået mulighed for at give økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter til børn og unge med behov for særlig støtte. Det er naturligvis op til den enkelte kommune, om man vil gøre brug af den nye mulighed,” oplyser formand for Social- og Sundhedsudvalget Thomas Adelskov (S) på mail.