Nyt omsorgscenter skal hjælpe hjemløse patienter

Misbrugere og hjemløse bliver hver uge udskrevet fra hospitalerne uden at have nogen steder at bo. Røde Kors opretter nyt akut omsorgscenter for at hjælpe dem.
 
 

Hver uge må fem til otte patienter forlade et hospital i hovedstadsområdet uden nogen anden mulighed end at overnatte på gaden. Det kan betyde en nat på en bænk efter en hofteoperation, eller en tur i parken efter en lungebetændelse.

De mennesker opretter Røde Kors nu et akut omsorgscenter til i samarbejde med Arbejde Adlers hus på Nørrebro i København.

I klemme i effektiv behandling

Hospitalerne er de senere år blevet stadig bedre til at nedbringe indlæggelsestiden. For langt de fleste patienter er effektiv behandling en fordel, men for de mest udsatte grupper som hjemløse, misbrugere og psykisk belastede kan det være et problem, fordi de ikke har nogen steder at gå hen.

”Vi kan se, at gruppen af de meste udsatte, har behov for hjælp, som de ikke får, og det reagerer vi selvfølgelig på,” siger projektleder i Hovedstadens Røde Kors Thomas Mølgaard Andersen.

”Patienterne er mennesker, som måske nok er lægefagligt færdigbehandlede, men som for eksempel ikke formår at få taget den rette mængde antibiotika og få plejet deres sår. Vi synes ikke, det er rimeligt, at de bliver sendt direkte ud på gaden, hvor de har svært ved at tage vare på sig selv.”

Samme behov i resten af landet

Røde Kors har henvendt sig til regionen og kommunerne i Region Hovedstaden om et samarbejde, og Thomas Mølgaard Andersen forestiller sig, at behovet også vil være der i andre store byer i Danmark.

”Vi tænker, der er det samme problem i Århus, Esbjerg, Odense og Aalborg. Det er et pilotprojekt det her, og hvis vi kan gøre en forskel her, kan vi helt sikkert også gøre det i resten af Danmark.”

Det er planen, at omsorgscentret skal åbne officielt efter påske.

En seng og tre måltider

Omsorgscentret vil have åbent hele døgnet og til en begyndelse være bemandet i dagtimerne med frivillige fra Røde Kors. Der vil som en start være sengepladser til fire menneskers, som vil kunne få en seng og tre daglige måltider mad i en to-ugers periode. Men ambitionen er at forøge kapaciteten til 12 sengepladser, og at udvide antallet af frivillige, så der også kan være hjælp i nattetimerne.

Tilbuddet skal ikke behandle medicinsk, men alligevel mener, socialsygeplejerske Nina Brünes, der sidder i projektets styregruppe, at omsorgscentret er af afgørende betydning.

”De fleste mennesker har mulighed for at hvile og slappe af og få mad af pårørende efter en operation. Men den her gruppe, skal altså ned foran Føtex og sælge Hus Forbi lige bagefter igen. I nogle tilfælde står man som socialsygeplejerske og river sig i håret, fordi vi ved, de mangler ro og hvile og hjælp til at tage medicin. Og faren for genindlæggelse er der jo også altid,” siger hun.

Skal dokumentere behovet

Det er socialsygeplejerskerne i Region Hovedstaden, der har gjort Røde Kors opmærksom på behovet for hjælp, og det er deres skøn, at der mindst vil være mellem fem til otte mennesker om ugen, der vil have behov for det nye omsorgscenter. Et mål med oprettelsen af omsorgscentret er også at dokumentere, hvor stort behovet er og få undersøgt, om det mindsker antallet af genindlæggelser.

Nina Brünes påpeger, at det ikke er ond vilje til fra hospitalernes side, at de udsatte patienter bliver udskrevet til gaden, men ofte ren nødvendighed.

”Hospitalerne prøver virkelig at hjælpe de her patienter. Personalet argumenterer for, at de kan få lov at ligge lidt længere, og det sker jo også, kan vi se. Men det er bare ikke tilstrækkeligt,” siger hun.

Arbejde Adler stiller lokaler til rådighed

Centret kommer til at ligge i organisationen Arbejde Adlers lokaler i København, og der vil på den måde både være mulighed for at benytte Arbejde Adlers andre tilbud til socialt udsatte borgere.

”Vi har valgt at stille lokaler til rådighed, fordi vi er bekymret for de mennesker, der bliver sat på gaden efter et hospitalsophold,” siger formand Torben Larsen.

”Der er jo ikke nogen tilbud til den her gruppe. Hvis man er færdig på hospitalet kommer man tilbage til det, man var i. Og det er jo ofte at bo på gaden. Vi synes omsorgen svigter.

Du kan melde dig som frivillig i centret ved at kontakte Thomas Mølgaard på thman@rodekors.dk eller ringe på 4177 5827.