Nødråb fra de humanitære organisationer over udviklingen i Gaza!

Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet appellerer til, at parterne i konflikten i Gaza genoptager den våbenhvile, der skulle have varet fra klokken syv fredag morgen. Nødråb fra de humanitære organisationer
 
 

1. august 2014 kl. 15.10

Våbenhvilen må genoprettes. Det er alarmerende at det ikke lykkedes at få parterne til at overholde den våbenhvile som skulle have varet 72 timer fra kl. 7 i morges lokal tid. Genoptagelsen betyder nye forhindringer og begrænsninger for den humanitære indsats.

Lige nu handler det ikke om, hvem der er skyld i hvad. Det handler om, at kamphandlingerne skal stoppe, så vi kan komme til at hjælpe de mange nødlidende børn og voksne. Antallet af civile ofre overstiger al rimelighed. Flere end 400.000 er tvunget fra deres hjem uden noget sted at tage hen. Over 1.000 civile er dræbt. 

Der er brug for en øjeblikkelig våbenhvile, der overholdes. Flere skoler, hospitaler og ambulancer er ramt, inklusive det største hospital, så behandlingen af sårede er yderligere vanskeliggjort. Adgangsveje for redningsfolk er blokerede, og der er behov for at få genetableret kapaciteten på sygehusene.

Vi appellerer til parterne om et nyt øjeblikkeligt stop for kamphandlingerne, så humanitære organisationer kan uddele mad, medicin og anden nødhjælp på sikre steder. Desuden er der behov for at få styrket den psykosociale indsats blandt især børnene, så de varige psykiske skader kan begrænses.

På vegne af:

Dansk Røde Kors    Red Barnet        Folkekirkens Nødhjælp

Anders Ladekarl    Mimi Jakobsen       Henrik Stubkjær

Generalsekretær    Generalsekretær    Generalsekretær