Kløften mellem behovet for hjælp og nødhjælpen bliver større og større i Syrien

Nødhjælpen kan ikke følge med behovene i Syrien, som nu er seks gange større end den tildelte hjælp. Det viser en ny rapport, som ACAPS har foretaget for Røde Kors. Vi kan blive nødt til at tage penge fra andre typer af bistand og give til flygtningehjælp, mener Anders LadekarlDkhum Brandingfelt
 
 

Af John Engedal Nissen og Troels Donnerborg

På to år har verdenssamfundet tredoblet sin nødhjælp til Syrien. Men samtidig er behovet mere end tidoblet. Mens en million havde behov for nødhjælp i 2012, er antallet i dag vokset til 12,2 millioner. Og samtidig bliver behovene mere akutte.

Det viser en ny rapport, som analysebureauet ACAPS har foretaget for Røde Kors.

”Vi er nødt til at handle på de behov, som rapporten viser. Hvis der ikke kan skaffes flere penge af andre kanaler, kan det blive nødvendigt at tage flere penge fra andre typer af bistand,” siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Under halvdelen (43 pct.) af hospitalerne i Syrien er i dag fuldt funktionelle, og med mangel på både personale og materiale kan de ikke nå at operere de 25.000 sårede, der er hver måned. Samtidig udbredes sygdomme som tuberkuloses, tyfus og fnat såvel som mæslinger, kighoste og polio.

Ifølge rapporten har fire ud af fem syrere nu mistet deres levebrød, mens 9,8 millioner mangler mad. Samtidig er mængden af rent drikkevand halveret, siden konflikten brød.
Op mod 2,4 millioner syriske børn går ikke i skole. Flere har ikke været i skole i 2-3 år, og hver tredje studerende, svarende til to millioner, er droppet ud af deres uddannelse.

”Det er et stort problem, når hele generationer af børn og unge vokser op uden skolegang og samtidig med en konstant frygt for deres sikkerhed og fremtid. Situationen skaber større ustabilitet i regionen og de pågældende lande,” siger Anders Ladekarl.

Støt Røde Kors' arbejde fast 

Nabolandene er ved at bukke under

Ifølge rapporten er det dog ikke kun i Syrien, at nødhjælpen halter efter. Det samme gør sig gældende i nabolandene, der har modtaget 95 procent af de syriske flygtninge, der er flygtet ud af landet, svarende til 3,7 millioner. De er nu ved at nå bristepunktet. Eksempelvis i Libanon, hvor hver fjerde i landet nu er en flygtning.

Rapporten dokumenterer, at de syriske flygtninge generelt udsættes for både chikane, diskrimination og vold i nabolandene, og for mange er situationen særdeles skrøbelig. I Egypten er de syriske flygtninge helt afhængige af deres opsparinger, som for fleres vedkommende nu er sluppet op. I Jordan lever to ud af tre syriske hustande under den absolutte fattigdomsgrænse, og halvdelen af de syriske børn går ikke i skole.

I Libanon har otte ud af ti syriske hustande ingen indkomst, og dem, der har, bliver massivt underbetalt.

”Hvis vi ikke kan opfylde de basale behov for flygtninge i nærområderne, så de kan brødføde deres familie og få deres børn i skole, er det klart, at de søger andre steder hen. Det er ikke til gavn for nogen. Heller ikke for Syrien, når freden igen indfinder sig,” siger Anders Ladekarl.

Se hele rapporten fra ACAPS her.