Kirsten hjælper verdens udsatte børn

Hun har gjort en ekstraordinær indsats for især børnene. Både ude i verdens katastrofeområder men også herhjemme i Danmark. Derfor er Kirsten Abdalla blandt de tre danske sygeplejersker, der i dag modtog Florence Nightingale Medaljen. Det har kun 35 danskere formået de seneste 70 år.Kirsten
 
 

Af Kristine Jul Andersen. Billede: Kathrine Garbers

Kirsten Abdalla vidste, fra hun var helt lille, at hun ville være sygeplejerske. Og hun har også altid gerne ville ud at se verden. I dag er hun 67 år og kan se tilbage på et langt liv, der har været præget af begge dele. Hun har som sygeplejerske hjemme i Danmark og ude i den store verden ydet en helt særlig indsats, som nu bliver belønnet med Florence Nightingale Medaljen. 

”Det er meget overvældende. Jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle tilhøre den kategori. Men jeg er glad for, at alt det jeg har gjort, nu bliver værdsat,” siger Kirsten Abdalla.

Største hæder for en sygeplejerske

Florence Nightingale medaljen er blevet uddelt hvert andet år siden 1912, og den gives til sygeplejersker, der har udvist exceptionelt mod og opofrelse i konflikt- og katastrofeområder eller udført pionerarbejde inden for offentlig sundhed.

Medaljen er ubetinget den største hæder, en sygeplejerske kan få.

Lige efter Kirsten Abdalla havde færdiggjort sygeplejerske-uddannelsen i 1970, tog hun ud i verden for at hjælpe og har gjort det mange gange siden da.

”Jeg synes, at det, at arbejde ude og bruge sit fag og bagefter komme tilbage, giver en helt særlig udvikling i den måde, du gør tingene på. For selvom du står et sted uden vand og strøm, finder du alligevel ud af at gøre noget, og du finder ud af at sygepleje er det samme, lige meget hvilket sprog du taler,” siger Kirsten Abdalla.

Efter den første tur til Kenya i 1971-1973 kom Kirsten Abdalla hjem med et ønske om at gå ind i det mere forebyggende arbejde.

”Hvis jeg skulle prøve at redde verden, kunne jeg lige så godt gøre det fra begyndelsen. Altså ved at hjælpe børnene. Derfor valgte jeg at blive sundhedsplejerske”, siger Kirsten Abdalla.

Røde Kors sender professionelle fagfolk ud til verdens brændpunkter. Læs hvordan du bliver en del af vores professionelle katastrofeberedskab.

De udsatte børn er i centrum

Som sundhedsplejerske arbejdede Kirsten Abdalla med udsatte børn i Danmark, men hun tog med jævne mellemrum ud i verden på kortere eller længere ophold til blandt andet Zambia, Kirgisistan, Kazakhstan, og i 1999 var hun i Kosovo og hjælpe flygtninge fra Makedonien til Danmark og gik efterfølgende ind og gjorde en massiv indsats for børnene i asylcentrene herhjemme.

”Børnene var der bare. De så bare på. Der var kun fokus på de voksne. Men børnene havde jo også oplevet forfærdelige ting, og jeg arbejdede for, at de skulle ses og høres. De skulle have de tilbud, som danske børn fik. Eksempelvis at blive tilset af en sundhedsplejerske og få de samme vacciner som danske børn, fortæller Kirsten.

Indsatsen endte med at blive til ”Børnemappen” i Røde Kors, og senere blev Kirsten Abdalla også initiativtager til, at der blev oprettet et særligt kvindecenter for asylansøgere. Men undervejes er hun taget ud i verden.

Eksempelvis i 2010, var Kirsten på Haiti efter jordskælvet og hjælpe med at supervisere unge i, hvordan de kunne hjælpe børnene, og senest 2014 var hun en af de sygeplejersker, der tog ud til de Ebola-ramte områder. Her hjalp hun de lokale med at tackle tabet af de mange døde, altså give psykisk førstehjælp. Men trods sine nu 67 år og det faktum at hun netop har forladt sit job gennem ni år i psykiatrien i Ballerup for at gå på pension, har hun ikke tænkt sig at lægge sit bankende sygeplejehjerte på hylden.

”Ringer de fra Røde Kors og spørger efter min hjælp, er jeg klar til at tage af sted,” lyder det fra Kirsten.

Kirsten Abdalla modtog i dag Florence Nightingale Medaljen sammen med sygeplejerske kollegerne Merete Rønnow Poulsen og Rikke Gormsen ved et arrangment hos Røde Kors.

Du kan blive frivillig hos Røde Kors og gøre en forskel for sårbare mennesker.