International toppost til Røde Kors’ præsident

Susanne Larsen, præsident for Røde Kors i Danmark, er blevet valgt ind i den øverste ledelse i Det Internationale Røde Kors Forbund. Humanitaert Arbejde
 
 

27.11.2013 kl. 15:35 Af Klaus Nørskov

Det Internationale Røde Kors Forbund (IFRC) har på sin generalforsamling i Sydney valgt Røde Kors i Danmark repræsenteret ved præsident Susanne Larsen som medlem af den øverste ledelse – det såkaldte Governing Board.

Dermed indtager Susanne Larsen en af de absolutte topposter i Røde Kors og skal de næste fire år være med til at lede verdens største humanitære organisation med 17 millioner frivillige på verdensplan.

Stolt og forventningsfuld

”Jeg er både stolt og forventningsfuld i forhold til de opgaver, der ligger foran os,” siger Susanne Larsen.

”En af de store udfordringer for vores bevægelse er, at respekten for den humanitære bistand er dalende – særligt i konflikter. Vi skal styrke og understøtte de nationale Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber, som kommer under pres fra magthavere eller andre,” siger Susanne Larsen som ser netop dette som en af bevægelsens helt store udfordringer og fremhæver dialogen og relationerne til magthavere overalt i verden som en af de afgørende faktorer for Røde Kors fremtidige muligheder.

Altid til stede

”Med frivillige i 189 lande er vi altid til stede og hjælper både før under og efter katastrofen. Det er dette stærke internationale fællesskab, der gør Røde Kors unik. I Røde Kors i Danmark, er vi i gang med en udviklingsproces, hvor vi arbejder med at styrke involveringen af frivillige i udarbejdelsen af strategier og i højere grad skabe ejerskab til og åbenhed omkring vores beslutningsprocesser. Den tilgang er en væsentlig del af vores fælles nordiske valgoplæg og den tager vi med os ind i Forbundet.”,” siger Susanne Larsen.

Herudover peger hun på vigtigheden af at styrke ungdomsarbejdet i foreningen i udviklingen af et stærk Røde Kors:

”Vi skal investere mere i at tiltrække og involvere unge, for det er en investering i fremtidens Røde Kors og en garanti for, at vi også fremadrettet kan være den afgørende faktor for denne verden og være til stede, hvor behovet er,” siger Susanne Larsen.