Integration skal være en folkesag

Der er i dag civilsamfundstopmøde på Marienborg. Røde Kors ønsker et øget samarbejde i integrationsarbejdet. Frivillige, erhvervsliv og kommuner skal betræde nyt land, hvis integrationen skal lykkes. Integration
 
 

24. september 2015. Tekst: Mathilde Risvig

Generalsekretær Anders Ladekarl er glad for at være inviteret til topmødet. Han mener, vi kan få succes med vores integrationsindsats, hvis vi gør det til en folkesag, og hvis 4 afgørende forhindringer adresseres:

 

1. Vi kan kun engagere så mange interesserede danskere som frivillige i integrationsindsatsen, når kommunerne prioriterer frivilligområdet højt.

Kommunerne må påtage sig at samarbejde med frivillige om den praktiske integration – der er kommuner der gør dette fremragende med flotte resultater, og kommuner der modarbejder og er uvillige til at inddrage frivillige.

 

2. Uddannelse og især jobmuligheder er afgørende for en god integration af flygtninge. Det kræver en høj fleksibilitet fra alle arbejdsmarkedets parter.

Der er brug for nye typer af praktik og mentorforløb. Hensynet til flygtninges uddannelse, kompetencer og jobmuligheder bør veje væsentligt tungere ved visitering til kommunerne, end tilfældet er i dag.

 

3. Vi skal som Røde Kors, sammen med de andre frivillige organisationer, forstå at gribe den enorme velvilje og lyst der er til at hjælpe de flygtninge, der kommer til Danmark. De frivillige skal engagerer sig på lang sigt – det er ikke tilstrækkeligt med ‘likes’ på Facebook og donation af en brugt barnevogn.

Integration er et projekt der tager mange år. For at fastholde og udvikle den frivillige indsats må organisationerne have fast grund under fødderne. I dag er indsatsen finansieret af usikre 1-årige satspuljebevillinger, fondsmidler eller private indsamlinger. Staten må træde i karakter, hvis de vil seriøse og langvarigt partnerskaber.

 

4. Vi kan se, at regeringens integrationsydelse på flere måder modvirker god integration. Den kan blandt andet føre til yderligere isolation af flygtninge, og det kan gøre integrationsopgaven meget vanskeligere.

Vi oplever et stigende antal mennesker, der henvender til Røde Kors med behov for økonomisk hjælp. Det er især børnefamilierne, der bliver pressede og det går især ud over børn og unges muligheder for et aktivt social- og fritidsliv.

 

Røde Kors vil gerne vis vej

Røde Kors er klar til at kaste sig ud i opgaven med det samme. Vi er klar med et projekt, ‘Venner viser vej’, der skal sikre at alle flygtninge får en dansk ven eller netværk.

Vores erfaringer viser os, at flygtninge integreres bedre, hvis de har danskere i deres netværk. De 3.000 der allerede har meldt sig som frivillige i Røde Kors de seneste uger vil blive grundstammen i denne indsats.

Vi vil gennem 15-20 lokale folkemøder i oktober og frivilligmøder på alle vores 17 asylcentre invitere alle interesserede – enkeltpersoner, søsterorganisationer, kommuner, virksomheder til at hjælpe med at løfte opgaven.

 

Det er regeringen der har indkaldt til møde under overskriften ’Sammen om integration’.

Anders Ladekarl er en af tre oplægsholdere på mødet og deltager efterfølgende også i statsminister Lars Løkkes pressemøde efter topmødet.

 

For yderligere info, kontakt Røde Kors’ pressetelefon på tlf.: 3529 9699