Indsamlingsnævnet finder Røde Kors’ efterladte, synlige materiale på klagers bopæl beklagelig

Indsamlingsnævnet har på baggrund af afgørelse af 8. februar 2017 pålagt Røde Kors at offentliggøre følgende:

"Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Røde Kors efterlod synligt indsamlingsmateriale, da Røde Kors foretog husindsamling, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi den pågældende persons bolig.

 

Den 2. oktober 2016 gennemførte Røde Kors en landsdækkende hus- og gadeindsamling. Røde Kors havde fået tilladelse hertil af Indsamlingsnævnet.

 

I forbindelse med husindsamlingen samlede Røde Kors ind i det område, hvor (person) boede.

 

Da der ikke blev åbnet/ikke var nogen hjemme hos pågældende, efterlod de frivillige indsamlere synligt indsamlingsmateriale.

 

Det er indsamlers ansvar, at frivillige indsamlere nøje følger de indsamlingsetiske retningslinjer, når de repræsenterer en indsamler. Nævnet finder, at synligt efterladt indsamlingsmateriale på (persons) bopæl har været i strid med privatlivets fred, jf. punkt 5.1 i Retningslinjerne for god indsamlingsskik; dels fordi det har været synligt for forbipasserende, at (person) ikke har åbnet for indsamler i forbindelse med husindsamlingen, dels at det derved var synligt for f.eks. indbrudstyve i en kortere eller længere periode, at der ikke var nogen hjemme hos (person), som derved principielt kunne risikere at blive udsat for indbrud.”