De frivillige skal have serveretten

Kommunernes frivillige får svært ved at bevare serveretten i forhold til at definere deres egen indsats som frivillige, påpegede Susanne Larsen i sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet 2013.Repraesentantskabsmoede Bill 602
 
 
03.11 2013 kl. 11.00 Af Klaus Nørskov, Foto: Johnny Wichmann

Kommunerne rekrutterer i stigende omfang frivillige i disse år, men det er en farlig udvikling, advarer Røde Kors. Det risikerer nemlig at føre til, at de frivillige ender med at løse kommunale kerneopgaver – bare uden at få løn for det.

Læs den mundtlige beretning her

”Man kan spørge sig selv, om kommunerne er i færd med at udvikle sig til foreninger? Det er en helt forkert udvikling, fordi der kan ske en sammenblanding af frivillighed og kommunale kerneydelser,” sagde Susanne Larsen, præsident for Røde Kors i Danmark, på foreningens repræsentantskabsmøde i weekenden på Vingsted Centret.

Intet værdifællesskab

Frivilligheden i foreninger som Røde Kors udspringer af et værdifællesskab – et udgangspunkt som det offentlige ikke har. Derfor får kommunernes frivillige overordentligt svært ved at bevare serveretten i forhold til at definere deres egen indsats som frivillige, påpegede Susanne Larsen i sin mundtlige beretning.

”Der er et enormt potentiale for at styrke velfærdssamfundet i samspillet mellem frivillighed og det offentlige, men det er vigtigt, at vi bevarer initiativet hos de frivillige. Kommunerne kan ikke bare ringe og bestille en frivillig,” fastslog Susanne Larsen.


Brug for civilsamfundsstrategi

Præsidenten – der blev genvalgt for en ny fireårig periode – glædede sig på repræsentantskabsmødet over færdiggørelsen af et nyt Frivilligcharter, men efterlyste, at regeringen følger op på dette arbejde:

”Det er helt afgørende, at Frivillighedscharteret følges op af en civilsamfundsstrategi, hvor regeringen forpligtes til at fortælle, hvordan civilsamfundet fremover skal støttes, så det pæne charter omsættes til konkret og vedkommende handling. Det mangler vi fortsat at se,” sagde Susanne Larsen i sin beretning.