Danske it-folk hjælper flygtninge i job

En mentorordning skal bidrage til at flytte flygtninge med højere uddannelser hurtigt ud i konkrete job til gavn for dem selv og samfundetIntegration
 
 

Af Klaus Nørskov, d. 18.03.2016

I denne uge starter virksomheden KMD i Aalborg sammen med Røde Kors et projekt, hvor 16 højuddannede flygtninge fra Syrien og Eritrea får en KMD-mentor, som skal hjælpe dem med at komme helt tæt på det danske arbejdsmarked.

Fælles for dem alle er, at de har længere uddannelser fra hjemlandet, der spænder fra it-ingeniører til økonomer. Programmet er et samarbejde mellem Røde Kors, KMD og Aalborg Kommune.

"Danmark står overfor en kolossal opgave med at tage imod og integrere de mange flygtninge, som er kommet til Danmark de sidste mange måneder. Samtidig har vi som stor dansk virksomhed et ansvar for at bidrage til integrationen ved at skabe jobs og ved at hjælpe flygtninge med at blive introduceret til det danske arbejdsmarked", siger direktør i KMD Helle Huss, som selv er en af de 16 KMD-medarbejdere, der skal agere mentor for en flygtning.

Mangler folk

"It-branchen i Danmark mangler også på en række områder dygtige folk, og vi ser det som en god mulighed for at tiltrække nye spændende medarbejdere til KMD, hvis de rette kompetencer og karrieremuligheder er til stede", uddyber Helle Huss.

Mentorerne fra KMD skal hjælpe flygtningene med at forstå og komme tættere på det danske arbejdsmarked. Det drejer sig konkret om hjælp til ansøgninger og CV, men også de uformelle ting som omgangstonen, frokostordninger, kaffemøder og dialog med lederen.

Udover en mentor fra KMD får hver af de 16 flygtninge en frivillig mentor fra Røde Kors, som skal danne bro til det lokale foreningsliv og hjælpe til at forstå andre dele af det danske samfund.

Virksomhederne er vigtige

"Der er ingen tvivl om, at det en stor hjælp at blive introduceret til det danske arbejdsmarked gennem ordninger som denne her. Det er rigtig godt, at virksomheder som KMD tager del i ansvaret og hjælper med at få flygtningene integreret på arbejdsmarkedet. Vi ved fra vores øvrige arbejde, at frivillige mentorer kan være en meget vigtig faktor i forhold til at sikre effektiv integration", siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Sammen med Røde Kors og KMD står også Aalborg Kommune som har det formelle ansvar for at sikre integrationen af flygtningene og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Aalborg er den kommune i landet, som i 2016 skal modtage flest flygtninge – over 600 – og derfor ser man meget positivt på initiativer som det, KMD og Dansk Røde Kors har etableret.

"Det er altafgørende for integrationen, at flygtningene hurtigst muligt kommer i gang med arbejdsmarkedet. Det kan være svært at få foden indenfor, når man ikke kender det danske arbejdsmarked og de formelle og uformelle spilleregler. Derfor giver det rigtig god mening, når virksomheder som KMD og organisationer som Dansk Røde Kors træder til og skaber den forbindelse. Det hjælper både flygtningene, kommunen og i sidste ende også virksomhederne selv,” siger Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Fakta om projektet

KMD og Røde Kors stiller hver en mentor til rådighed for en flygtning. KMD-mentorerne skal sørge for at introducere flygtningene til det danske arbejdsmarked og hjælpe med netværk, CV og ansøgninger samt introduktion til en dansk arbejdsplads – både det formelle og det uformelle.

Aalborg Kommune har identificeret flygtningene ud fra kriterier som sprogkundskaber, uddannelse og arbejdsmarkedsparathed. Som udgangspunkt er der lagt vægt på, at flygtningene, hvis muligt, har en baggrund i it, da det gør det nemmere at relatere til de konkrete arbejdssituationer i KMD samt at aktivere netværk indenfor samme branche.

Flygtningene er ikke lovet job eller praktik i KMD, men opstår der åbenlyse sammenfald mellem kompetencer og karrieremuligheder i KMD vil det blive forfulgt.