Brønden der ændrede verden

Nu kommer pigerne i skole i stedet for at gå efter vand. Røde Kors hjælper Samburufolket i Kenya med at overleve tørken og få uddannelse.
 
 

Af Rie Duun d. 6. maj 2015 - Foto: Rie Duun

Watsan i Kenya

Røde Kors’ Watsan-projekt skaffer rent vand til 33.000 familier Isiolo og Samburu-områder i Kenya, som jævnligt rammes af massiv tørke. Røde Kors bygger også latriner og underviser i hygiejne for at bekæmpe smitsomme sygdomme som diarré og kolera. Projektet startede i 2011.

Dit tøj hjælper mennesker som Florence

Brønden er et eksempel på, hvordan pengene fra salget af genbrugstøj i Danmark kan omsættes til direkte hjælp til mennesker i tørkeområder.

Her kan du aflevere dit tøj

Florence er lærer på skolen i Lksin. Skolen ligger ikke langt fra den fælles brønd. Brønden er mange af pigernes første forudsætning for at kunne gå i skole. Uden brønden måtte de bruge det meste af deres tid på at hente vand

"Vi har fået flere piger i skolen efter at brønden blev åbnet, for de er ikke længere nødt til at hende vand langt væk. Førhen kom børnene ikke i skole fordi de gik langt efter vand og sommetider var elefanterne nået frem til vandhullet før dem og de måtte bare sidde og vente indtil de gik igen. Elefanterne er et problem her og vandet i floden måtte vi jo dele med dem"

- fortæller Florence, der er opvokset i Lksin i en traditionel Samburu-bosættelse.

Hun har uddannet sig til lærer og er nu gift og mor til to, men arbejder på den lokale folkeskole.

Støt Røde Kors' arbejde fast

Tørke truer hyrdefolket

Samburu er et hyrdefolk, som bor et godt stykke fra byen Wamba ved landsbyen Lksin. Men fordi området er plaget af tørke, er det ikke længere muligt for dem at fortsætte den traditionelle levevis. Røde Kors hjælper med at skabe mulighed for at Samburu-landsbyerne kan få et bedre liv.

En brønd med en hånddrevet pumpe under et stort træ er et tegn på at forandringerne tager fart. Brønden er bygget af Kenyansk Røde Kors med hjælp fra Dansk Røde Kors. 

Mange Samburu’er har aldrig lært at læse, for skolegang bliver ikke en del af ens opvækst, når man flytter bosted efter, hvor der er vand og græs til dyrene. Derfor er brønden på flere måder nøglen til udvikling for hyrdefolket. Paul Longonieck er formand for landsbyens vandkomite og bor i en af de lave hytter sammen med sammen med sin kone Naidimo og deres fire børn. Han fortæller: 

"Vandet her er til mennesker, og vi har hegnet den ind, så dyrene ikke kommer i nærheden af den. Vi diskuterede det længe i landsbyen, men det rene vand er til mennesker.  Tidligere brugte kvinderne lang tid på at hente vand i floden. Nu kan de hente vand til hele familien på under en time."

Brønden har forandret dagligdagen for landsbyens beboere, og i dag ligger flodlejet hen som en solsveden grusvej gennem landskabet. Små pøle af mudret vand står hist og her og fordamper, og var der ingen brønd, ville bosættelsen måske være nødt til at flytte videre med deres dyr og børnene ville miste muligheden for at gå i skole i Lksin.

Hvis du vil hjælpe os til at støtte mennesker som Florence er det meget enkelt – tøm dit klædeskab og aflever det til os: Se hvor du kan aflevere dit tøj