Alle har brug for en ven

Efter at have samlet op mod 2.000 mennesker til folkemøder og konference om modtagelse af flygtninge i Danmark, er Røde Kors nu klar til at tage næste skridt i sin indsats for at skabe bedre rammer for de flygtninge, der kommer til Danmark.Malak
 
 

18. april 2015. Tekst: Klaus Nørskov

Lørdag bakkede deltagerne på Røde Kors’ formandskonference (formændene for foreningens 213 lokalafdelinger) op om en resolution, der lægger op til at skabe netværk for alle nytilkomne.

”Det er meget tydeligt for os i Røde Kors, at der er brug for personlige og ligeværdige relationer. Alting bliver nemmere og mere overskueligt, hvis man har en ven i det land man er kommet til. Og det er i alt sin enkelhed det behov, som vi nu har som ambition at imødekomme,” siger Røde Kors’ præsident, Hanna Line Jakobsen.

Vil du være ven med en flygtning?

”Det handler ikke om, hvor mange flygtninge, Danmark skal modtage, men om hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for de, der kommer. Og netop netværk er det, der står øverst på ønskelisten hos mange flygtninge. Samtidig viser det store fremmøde på folkemøderne, at mange danskere gerne bidrager.”

I 2014 modtog Danmark et forholdsvist stort antal flygtninge. Derfor kommer 12.000 nye flygtninge i år ud i landets kommuner – dobbelt så mange som i 2014.

”Det er uden tvivl en udfordring, men en udfordring som vi i Røde Kors er overbeviste om, at vi kan løfte i fællesskab.”

En af hovedkonklusionerne fra de humanitære folkemøder er, at flygtninge integreres bedre, hvis de har danskere i deres netværk. Det giver lettere adgang til viden om det danske samfund: Ikke bare sproget, men forståelse for dansk kultur og normer og for de små og store dagligdagsting som NemID, busplaner og kontakt til myndighederne. Det er ting, som vi alle tager for givet, men som er afgørende for at begå sig, trives og for at få et arbejde eller en uddannelse.

Netværk til danskere er et afgørende element i en vellykket integration – og det kan det frivillige Danmark levere. Det er derfor Røde Kors' ambition at sikre alle flygtninge mulighed for at knytte venskaber til danskere. Ambitionen vil også kræve et øget samarbejdet med de andre aktører, der er aktive i integrationsarbejdet landsdækkende.

Røde Kors vil tilbyde vores mange velfungerende integrationsaktiviteter til flere og lancerer samtidigt et nyt tiltag – Venner viser vej – der supplerer og udvider indsatsen med afsæt i frivilligheden og de mange, som engagerede sig i Folkemøderne.

”Røde Kors ønsker at gå foran og sikre en landsdækkende mobilisering, der kan gribe de mange engagerede danskere og sikre, at de matches med aktiviteter for flygtninge. De vil også rigtig gerne være nogens ven,” siger Hanna Line Jakobsen.