Røde Kors udførte historisk meget nationalt hjælpearbejde i 2016

Stigende indsatser mod ensomhed og for integration af flygtninge og voksende indtægter på genbrugsbutikker slår igennem på Røde Kors’ årsregnskab for 2016. Det samlede hjælpearbejde er vokset til 1,4 mia. kroner. _G6C5260
 
 

Dala og Haya, som er flygtet fra Syrien, har opnået fællesskab og venskab med Benedicte fra Hørsholm gennem integrationsprojektet ”Venner viser vej”. Foto: Camilla Stephan

Læs årsregnskabet her

Røde Kors udførte hjælpearbejde i Danmark og i udlandet for i alt 1,4 mia. kroner i 2016, viser det netop vedtagne årsregnskab. Det er en stigning i aktivitetsniveauet fra 1,2 mia. kroner i 2015 og skyldes blandt andet øgede indsatser på det nationale område. Der blev herhjemme brugt over 20 procent mere på at hjælpe mennesker i en sårbar situation i 2016.

Vores lokalafdelinger mærker en stigning i både ensomhed og andre sociale udfordringer. Det kan vi heldigvis reagere på med vores tilgang af engagerede frivillige til Røde Kors. Vi oplever altså ikke, at der er en modsætning mellem at hjælpe ude i verden og hjælpe i Danmark. Vores frivillige har både udviklet aktiviteter for hjemløse og nye integrationsaktiviteter og reagerer i det hele taget på de behov, som de ser lokalt i deres by. Faktisk ser vi også, at flere af de borgere, som før var udsatte, melder sig og er med til at designe nye aktiviteter” siger præsident for Røde Kors i Danmark, Hanna Line Jakobsen.

Indtægterne fra et stigende antal genbrugsbutikker, som udgør det økonomiske fundament for mange af Røde Kors´ 208 afdelinger, er også fortsat i vækst. Årsregnskabet viser således et voksende overskud i de næsten 240 genbrugsbutikker fra 57 mio. kroner i 2015 til 63 mio. kroner sidste år. Det har givet afdelingerne øgede muligheder for at udvikle den sociale indsats.

Endelig driver Røde Kors for staten asylmodtagelse og en række asylcentre – en opgave, som samlet set kostede 750 mio. kroner i 2016.

Omfattende katastrofe- og udviklingshjælp

På det internationale område bidrog Røde Kors med katastrofehjælp og udviklingsarbejde i 49 lande, herunder en omfattende indsats i Syrien og Irak. Samlet set udførte Røde Kors internationalt hjælpearbejde for 503 mio. kroner i 2016. 

Den langvarige humanitære krise i Syrien og konflikter i blandt andet Yemen og Sydsudan gør, at der fortsat er enorme behov for at yde basal, humanitær hjælp. Samtidig arbejder Røde Kors i en række lande med udvikling og genopbygning – i 2016 ikke mindst i Nepal, hvor blandt andet vandforsyning og nye skoler har været vigtige bidrag til at bringe samfundet på fode efter jordskælvet i 2015. For eksempel ved at jordskælvssikre nye skolebygninger.

Det store arbejde lader sig kun gøre, fordi vi har opbakning fra danskerne. Vi er nu 33.000 frivillige og samlet set bidrog næsten 200.000 mennesker med tid og penge til vores hjælpearbejde i 2016. Jeg vil gerne takke alle vores frivillige, bidragsydere, donorer og medarbejdere. Den store opbakning viser, at danskerne sætter pris på Røde Kors” siger Hanna Line Jakobsen.