9.000 frivillige bekæmper ensomhed

9.000 frivillige har i 2014 hjulpet flere end 17.500 mennesker i vores sociale aktiviteter i Danmark.Frivillige Patientstoetter
 
 

23. januar 2015

Nye danskere, der ikke taler sproget, børnefamilier, hvor økonomien er trang og ældre mennesker, der lever en tilværelse uden kontakt til venner og familie. Ensomhed kan ramme alle mennesker og på forskellige tidspunkter i livet.

Vi ved, at ensomhed og social isolation har store omkostninger – individuelt og for samfundet som helhed. Ensomhed er dobbelt så skadeligt som fedme og lige så usundt som rygning, alkohol og et liv uden motion.

17.500 børn og voksne har modtaget hjælp

Røde Kors bekæmper ensomhed igennem forskellige sociale aktiviteter i Danmark. Vi har i 2014 i alt hjulpet 17.500 mennesker.

Vi har 214 lokalafdelinger i Danmark, og derfor kan vi skabe netværk og fællesskaber for ensomme og sårbare i hele landet. I 2014 har vi besøgt 7450 ensomme mennesker, trænet sprog med over 1381 nye danskere om ugen og holdt 947 døende mennesker i hånden i deres sidste timer. Vi har arrangeret netværk for socialt udsatte børnefamilier, støttet voldsramte kvinder og deres børn, og besøgt indsatte i fængsler.

Vores aktiviteter er båret af frivilliges engagement og er derfor kendetegnet ved et møde i øjenhøjde. 9.000 frivillige i Røde Kors’ sociale aktiviteter har i 2014 været med til at gøre en forskel.

Læs mere om indsatsen i de enkelte sociale aktiviteter i Danmark (Pdf)