3 mio. kr. yderligere på vej til Nepal

Selv om følgerne af det kraftige jordskælv i Nepal endnu ikke er fuldt klarlagt, står en ting fast. Millioner af mennesker er berørt af katastrofen, har mistet hus og hjem, familiemedlemmer eller eksistensgrundlag. De mangler rent vand, medicin, husly og mad. Derfor er Røde Kors i Danmark nu klar med yderligere 3 mio. kroner til nødhjælp.Dhading Nepal 03
 
 

”Dermed har vi foreløbigt bidraget med 10 mio. kroner til nødhjælpsarbejdet. Vi er meget taknemmelige for de mange bidrag fra den danske befolkning og fra danske virksomheder, som udgør en væsentlig del af beløbet,” siger Birgitte Bishoff Ebbesen, som er international chef i Røde Kors.

Udover private bidrag og bidrag fra virksomheder stammer 3,8 mio. kroner fra Danida og 1 mio. kroner fra Røde Kors’ katastrofefond. Bidrag på 100.000 kroner fra Grønlandsk Røde Kors og på 50.000 fra Færøsk Røde Kors indgår også i beløbet.

Pengene går til at understøtte den samlede nødhjælpsoperation med fokus på eftersøgning og på at skaffe rent drikkevand og husly til de mange hjemløse. Udover penge har Røde Kors i Danmark udsendt logistikeksperter og eksperter i uddeling af nødhjælp.

”Netop logistik er en gigantisk udfordring. Dels fordi kommunikationssystemer og veje mange steder er brudt sammen eller er overbelastede, dels fordi lufthavnen i Kathmandu kun har plads til få fly af gangen. Derfor tager det lang tid at få de nødvendige forsyninger ind i landet. Vores eksperter skal sikre, at vi får udnyttet den begrænsede kapacitet bedst muligt,” siger Birgitte Bishoff Ebbesen.

Med over 10.000 kvæstede er der selvsagt også stort behov for 1. hjælp, medicin og behandling. Dette arbejde varetages i vid udstrækning af Nepal Røde Kors med støtte fra andre Røde Kors selskaber.