Regler og betingelser for Gymnasieindsamler 2017

 

Konkurrence om privatkoncerter med Suspekt og Lågsus fra P3

Hvis jeres gymnasie får tilmeldt indsamlere nok til at gå 50 ruter på indsamlingsdagen, er I med i lodtrækningen om en privatkoncert med Suspekt. Man skal gå sammen 2 og 2.

Hvis I får gået mere end 25 ruter på indsamlingsdagen, er I med i lodtrækningen om et DJ-set med Lågsus fra P3, som hiver et par gode venner med til fest.

Bemærk at hvis I deltager i lodtrækningen om Suspekt (med indsamlere på over 50 ruter), men ikke vinder – så er I automatisk med i lodtrækningen om Lågsus fra P3.

Hvis I får gået over 100 ruter på indsamlingsdagen, er der dobbelt så stor chance for at vinde koncerter; for så ligger jeres gymnasie to gange i lodtrækningspuljen. Hvis I skaffer indsamlere til at gå mere end 150 ruter ligger jeres gymnasie 3 gange i puljen. Dog maks 3 lodder i lodtrækningen. Og vinder I ikke Suspekt, har I også ligeså mange chancer i lodtrækningen om Lågsus fra P3. 

Husk at det er FREMMØDTE indsamlere, der tæller!

Det er udelukkende på indsamlingsdagen søndag den 1. oktober, at det tæller. Det er altså ikke antallet af tilmeldte på hjemmesiden, men indsatsen på indsamlingsdagen det handler om. Så hvis I har indsamlere til at gå 50 ruter, skal de også komme og gå deres 50 indsamlingsruter, for at I kan være med i lodtrækningen om Suspekt.

Det er den enkelte indsamlers ansvar at fortælle indsamlingsstedet, hvilket gymnasie man samler ind for, når man møder op søndag den 1. oktober.

Bemærk at klassekammerater, gamle elever, venner og forældre også tæller med, hvis de melder sig som indsamlere gennem jeres gymnasie på www.rødekors.dk/gymnasieindsamler

OBS! Vær opmærksom på hvor du melder dig som indsamler. For at være sikker på, at din tilmelding tæller med, skal du melde dig som indsamler i den rigtige by (gymnasiets by). Du bliver automatisk tilmeldt i den by, du bor i – så husk at angive at du gerne vil samle ind i gymnasiets by, når du tilmelder dig.

Man er to venner om en rute – men kun den ene tilmelder sig

Når man melder sig som indsamler, melder man sig til at tage en indsamlingsrute. Man er to personer om en rute, men det er kun den ene, der tilmelder sig. Så hvis man er et vennepar, der vil samle ind sammen, melder kun den éne sig på en rute. Vi beder dog også om navnet på vennen, så vi ved, hvem der samler ind sammen.

Hvornår ved I, om jeres gymnasie har vundet?

Umiddelbart efter landsindsamlingen søndag den 1. oktober bliver de to vindergymnasier annonceret i facebooksiden Gymnasieindsamler hos Røde Kors.

Det vindende gymnasies ansvar og opgaver i forbindelse med afholdelse af begge koncerter
Forud for koncerterne skal der underskrives en kontrakt mellem gymnasiet og kunstnernes management. 

Suspekt og Lågsus fra P3 (med venner) stiller selv gratis op, og Røde Kors afholder alle eventuelle udgifter til band samt lys og lyd, transport og overnatning. Det vindende gymnasie skal kunne stille faciliteter til rådighed, der egner sig til afholdelse af en større koncert, herunder sal, scene etc.. Desuden forpligter gymnasiet sig til at sørge for forplejning til bandet samt sørge for hjælpende hænder til at slæbe bandets gear ind og ud.

Det er ligeledes gymnasiets ansvar at have tjek på forsikring og at have alle nødvendige tilladelser for at gennemføre arrangementet - herunder spiritusbevilling, evt. næringsbevilling, KODA, told, moms og skat - efter gældende regler. Gymnasiet afholder ligeledes alle øvrige udgifter, der knytter sig til afholdelse af en gymnasiekoncert/fest, herunder Security, personale og hvad man ellers måtte finde nødvendigt. Dato for afholdelse af koncert aftales mellem kunsternes management og gymnasiet. Kunstnerne har til enhver tid ret til at afvise en dato. Koncerten afholdes senest 1. juni 2018.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILMELDING

Alle gymnasiale uddannelsessteder kan deltage i Gymnasieindsamlingen.

Det gymnasium du går på, eller som du ønsker at samle ind for, findes på forsiden af hjemmesiden (www.rødekors.dk/gymnasieindsamler) og indtastes som det første.

Når du er tilmeldt Gymnasieindsamlingen, er du samtidig tilmeldt som Røde Kors-indsamler.

Er du under 18 år, skal du samle ind med en anden over 11 år.

Vil du gå sammen med en?

Hvis du ønsker at gå sammen med en, så skal du i tilmeldingsformularen udfylde oplysninger om den person, du vil gå med. Husk at den person du tilmelder dig sammen med, OGSÅ selv skal melde sig til som indsamler, og bemærke at vedkommende vil samle ind sammen med dig.

Dine personlige oplysninger

Ved at indtaste din e-mail-adresse accepterer du samtidigt, at Røde Kors må kontakte dig med nyhedsbreve og anden information bl.a. fra konkurrencens sponsorer. E-mail-nyhedsbreve kan indeholde annoncer.

Det er ulovligt at indtaste en falsk (eller en andens) e-mail-adresse. I tilfælde af chikane vil dette blive politianmeldt med IP-nummer og tidspunkt for oprettelsen.

Ved at indtaste dit mobiltelefonnummer accepterer du samtidigt, at Røde Kors må udsende SMS beskeder til dig. Det er ulovligt at indtaste en andens mobiltelefonnummer. I tilfælde af chikane vil dette blive politianmeldt med telefonnummer og tidspunkt for oprettelsen.

Ved at indtaste dit navn, accepterer du samtidigt, at dit navn optræder på RødeKors.dk/gymnasieindsamler

Røde Kors kan til enhver tid ophæve (slette) din eller dit gymnasiums profil uden varsel, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes.

Alle personlige data bliver behandlet fortroligt og bliver ikke videregivet uden brugerens accept. RødeKors.dk/gymnasieindsamler er tilmeldt Datatilsynet og overholder alle forskrifter herfra.

Røde Kors i Danmark forbeholder sig ret til at følge, optage og fotografere koncerten med det aktuelle band samt offentliggøre materialet herfra.