Tre arbejdspladser er indstillet til Røde Kors' Førstehjælpspris 2017

Røde Kors uddeler for femte år i træk Førstehjælpsprisen til en arbejdsplads, der gør en ekstra indsats for at uddanne medarbejderne i førstehjælp. Tre arbejdspladser er nomineret.

Lundbeck har uddannet sin egen førstehjælpsinstruktør. På Vestergårdsskolen får både børn og voksne kurser i førstehjælp. Og hos affalds- og energiselskabet REFA har de netop sat nye hjertestartere op på alle virksomhedens afdelinger.

Alle tre arbejdspladser er nomineret til Røde Kors’ Førstehjælpspris 2017 for deres fokus på førstehjælp. Det er femte år i træk, at Røde Kors uddeler Førstehjælpsprisen til en arbejdsplads, der gør noget særligt for at uddanne personalet og have hjertestartere hængt op.

De tre arbejdspladser Vestergårdsskolen, H. Lundbeck A/S og REFA har alle en ting til fælles. De har et stort fokus på førstehjælp og laver løbende repetitionskurser, så medarbejderne hele tiden er opdaterede på det sidste nye omkring førstehjælp.

Ligesom alle tre arbejdspladser har mindst én hjertestarter hængende, som medarbejderne også kan håndtere.

Alle skal kunne førstehjælp

Røde Kors' ambition er, at alle danskere skal kunne førstehjælp. I 2014 havde kun hver tredje dansker et opdateret førstehjælpsbevis.

250.000 personer tager hvert år et førstehjælpskursus ifølge Dansk Førstehjælpsråd. I 2014 fik 66 procent førstehjælp af en forbipasserende, hvis de faldt om med hjertestop i det offentlige rum. Det tal er tredoblet på 14 år siden 2001, hvor knap 20 procent fik hjælp, viser tal fra Trygfonden.

”Røde Kors uddeler Førstehjælpsprisen for at hylde de arbejdspladser, der gør en forskel ved at uddanne medarbejderne i førstehjælp og opsætte hjertestartere – initiativer der er med til at øge sikkerheden og trygheden på arbejdspladsen. Disse tre arbejdspladser har alle gjort en helt særlig indsats på førstehjælpsområdet, og derfor er de nomineret til Førstehjælpsprisen,” siger Merete McCarthy, projektleder i Røde Kors’ Førstehjælpsafdeling.

HJERTESTOP

  • Hvert år får cirka 4.000 personer pludseligt hjertestop i Danmark uden for et hospital. Det er cirka 11 personer hver dag.

 

  • I 2014 hjalp forbipasserende til med genoplivning i 66 % af alle tilfælde af hjertestop uden for et hospital. Det er en tredobling i forhold til 2001, hvor 19 % trådte til.

 

  • Hvis der bliver ydet hjertelungeredning til en person med hjertestop, inden ambulancen ankommer, øges chancen for, at personen overlever med op til 400 %.
     
  • Fra 2001 til 2014 er der en markant stigning i andelen af patienter, der overlevede til og med 30 dage efter et hjertestop. I 2001 overlevede 3,9 % og i 2014 overlevede 12,7 %.

Kilde: Trygfonden

Derfor er H. Lundbeck A/S nomineret

Lundbeck har uddannet sin egen førstehjælpsinstruktør. Han underviser medarbejderne i førstehjælp og har overblikket over arbejdspladsens hjertestartere. Som en del af virksomhedens vagtkorps rykker han selv ud, hvis en kollega får brug for førstehjælp. Virksomheden har ni hjertestartere hængt op, og der går højst fire minutter, før en hjertestarter kan være på ulykkesstedet. To af dem er registeret på hjertetstarter.dk med en vejledning til at finde dem.
Læs mere om Lundbecks førstehjælpsindsats her

Thumbnail
Thumbnail

Derfor er Vestergårdsskolen nomineret

På Vestergårdsskolen ved Aarhus er alle medarbejdere uddannet i førstehjælp. Det gælder både lærere, pædagoger, teknisk personale, sekretærer og ledelsen. Idrætslærere og pædagoger med udendørsaktiviteter har desuden fået et ekstra grundigt førstehjælpskursus. Også eleverne undervises i førstehjælp i tredje klasse og i udskolingen. Skolen har desuden en enkelt hjertestarter hængende, som er tilgængelig i skolens og SFO’ens åbningstid.
Læs mere om Vestergårdsskolens førstehjælpsindsats her

Derfor er REFA nomineret

Affalds- og energiselskabet REFA har et mål om, at alle medarbejdere skal have gyldigt bevis i førstehjælp, og virksomheden er næsten i mål. REFA har flere gange oplevet, at det har været nødvendigt at udøve førstehjælp på en bruger på genbrugspladsen. I efteråret blev alle virksomhedens gamle hjertestartere skiftet ud med 24 nye. Mindst én på hver afdeling. Syv er registreret på hjertestarter.dk, og planen er at alle skal registreres.
Læs mere om REFA's førstehjælpsindsats her

Thumbnail