Foredragsholder

Getrud Tramm

Gertrud Tramm

Gertrud er lærer og har været bosat i Etiopien, hvor hun dels arbejdede med undervisning af lærere og dels med sundhedsoplysning om ernæring, rensning af vand, forhindring af øjenbetændelse og kvindelig omskæring.

Gertrud besøgte Vietnam i 1996, hvor hun så Røde Kors' udviklingsprogrammer: Plantning af mangrove, dyrkning af krebs, hønseopdræt samt kollektivt fiskeri.

I 2010 gik besøget til Uganda, hvor Røde Kors blandt andet tilbød HIV-tests til unge, og til Sydsudan, hvor hun oplevede et af verdens fattigste lande og indbyggernes glade forventning om den selvstændighed, alle håbede på, om løsrivelse fra Sudan. Sydsudan blev selvstændigt i 2011.

I 2012 var Gertrud bosat i Australien i ni måneder, hvor hun havde kontakt til Australsk Røde Kors med særlig interesse for arbejdet blandt aboriginere. I 2018 besøgte hun Etiopiens Røde Kors og kunne glæde sig over de fantastiske resultater Røde Kors har opnået i landet.

Gertrud er tidligere afdelingsformand i Roskilde og Faxe, amtsformand for Røde Kors i Roskilde- og Storstrøms amter samt medlem af Røde Kors' styrelse og internationalt udvalg.  

Kontakt Gertrud her