Bent Kauffmann

Bent 

Bent fortæller om at "holde gejsten" som frivillig med udgangspunkt i sin egen historie. Først som URK'er, URK-leder, URK-landsformand, medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalg, til amtsformand og nu afdelingsformand. Desuden fortæller Bent gerne om Røde Kors og Røde Halvmåne organisationen, vores historie og opbygning, den internationale humanitære lovgivning, systemet omkring "apeller" ved krigs- eller nødhjælpessituationer, Røde Kors eftersøgningstjeneste og arbejdet som delegat.

Derudover fortæller Bent om et besøg hos Etiopiens Røde Kors, om Røde Kors opbygning af apoteker i landet og om et fællesprojekt i samarbejde med folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet. Målgruppen for foredrag er alt fra 1. klasse til plejehjem. Bent er pensioneret lærer, har været amtkredsformand i 28 år og afdelingsformand i 16 år.

Kontakt Bent her