Ved du hvordan du skaber sikkerhed ved en trafikulykke? Eller hvordan du skal håndtere en drukneulykke, så du både sikrer dig selv og den tilskadekomne? En effektiv indsats kan være afgørende for at redde liv. Læs hvordan du reagerer mest hensigtsmæssigt i forskellige ulykkessituationer.

Hvis du oplever en ulykke, er det først og fremmest vigtigt at skabe sikkerhed, så ulykken ikke udvikler sig eller forværres. Derefter skal du følge førstehjælpens fire hovedpunkter: Vurder personen, Tilkald hjælp, Giv Nødhjælp.

Her er nogle eksempler på ulykker, hvor der skal skabes sikkerhed:

Trafikulykker:
Ved trafikulykker er det vigtigt at standse ulykken, som ellers let kan udvikle sig. Sørg for at slukke motoren og tænde havariblinket, så andre bilister bliver opmærksomme på faren.

Du skal sætte advarselstrekant op for at advare om ulykken. Advarselstrekanten skal opstilles 50 meter bagud på almindelig vej og 100 meter bagud på motorvej. Har du en pulverslukker, kan du sætte den på kørebanen, så den er klar til brug, hvis der udbryder brand i bilerne. Du kan også advare andre trafikanter om ulykken ved at stille dig i vejkanten og vifte med armene.

Det anbefales at bruge en sikkerhedsvest, hvis du opholder dig på et sted, hvor der er sket en trafikulykke. I en del europæiske lande er det lovbefalet at bruge sikkerhedsvest.

Thumbnail
Her kan du se hvor havariblinket sidder i din bil, en advarselstrekant, en skumslukker og en sikkerhedsvest. Disse ting bør du altid opbevare i din bil og have klar til brug.

Elulykker
Elulykker sker ofte på grund af defekte maskiner, lampefatninger eller ledninger. Ved alle elulykker må du ikke røre ved den tilskadekomne, før du har afbrudt for strømmen ved den nærmeste kontakt. Ellers kan du risikere selv at få stød.

Sne- og jordskred
Ulykker kan ske f.eks. i grusgrave eller i udgravninger. Hvis du ikke kan skabe sikkerhed, skal du ringe efter hjælp og lade professionelle overtage. Der kan være stor risiko for yderligere skred, hvis du begynder at grave den forulykkede fri.

Brønd- og siloulykker
Gå aldrig ned for at hjælpe en tilskadekommen. Der kan være iltfattigt, eller giftige gasarter, og det kan være livsfarligt for dig. Ring efter hjælp, og lad professionelle udføre hjælpen.

Ved brande
Det er vigtigt med hurtig evakuering. Ved hurtigt at tilkalde brandvæsnet på 112 er du med til at sikre en hurtig indsats fra redningspersonalet.

Drukneulykker
Drukneulykker sker både ved stranden og i badebassiner. Ofte er det børn og yngre personer, der omkommer ved drukneulykkker. Ved denne type ulykke skal du udvise stor forsigtighed, så du ikke bringer dig selv i fare.

Ved drukneulykker kan der ofte opstå panik hos den der er ved at drukne. Derfor skal du først vurdere om du kan nå ud til den druknende, uden at du selv risikerer at drukne. Kast noget, der kan flyde, som den druknende kan gribe fast i.