De fleste mennesker som har været vidne til, eller involveret i en ulykke, vil opleve stærke reaktioner. Hvis du kender til nogle af de reaktioner, der kan opstå efter en ulykke, kan det være lettere at forstå og acceptere dem som en naturlig forlængelse af det, du har oplevet.

Har du været vidne til eller involveret i en begivenhed som for eksempel pludselig, alvorlig sygdom eller en ulykke, kan du blive rystet og ked af det. Du vil sandsynligvis også reagere på den oplevelse, du har haft.

Det er almindeligt, at du kan have svært ved at tænke klart efter en voldsom og belastende begivenhed, som en ulykke er. Både fysisk og psykisk er du i højeste alarmberedskab. Mange føler de mister kontrollen over sig selv.

Det er også almindeligt at være bange for, at oplevelsen skal gentage sig. Følelser som vrede, angst, sorg, smerte, skyld, tvivl og magtesløshed kan fylde meget i tiden efter begivenheden. Men også lettelsen over ”det ikke gik værre” kan være til stede.

Fysisk kan din krop reagere, og du kan f.eks. opleve at få kvalme, hovedpine, svimmelhed og hjertebanken. Det kan være svært at sove og koncentrere sig om hverdagens daglige gøremål.

Tal om det, du har oplevet
Tal med andre hjælpere om begivenheden. Fortæl, hvordan du oplevede det hele. Hvad du så og hørte. Der kan også være lugte på skadestedet, som evt. kan huskes i lang tid efter ulykken.

Hvis det har været en voldsom ulykke, kan det være en hjælp at mødes med andre, som har hjulpet. Aftal at mødes efter en uge eller 14 dage.

Det er almindeligt at være påvirket efter en voldsom begivenhed, men hvis du efter et par uger stadig ikke kan sove, hele tiden tænker på hændelsen og føler dig angst og sårbar eller vred og irritabel, er det tegn på, at du har brug for professionel hjælp. Tal i første omgang med din egen læge. Han kan eventuelt henvise dig til en psykolog.

Offerrådgivningen

Offerrådgivningen tilbyder støtte og rådgivning til personer som har været udsat for, eller været vidne til, en ulykke. 

Hvis du har brug for hjælp til at håndtere en krise, hvad enten den er stor eller lille, så kan du ringe til Offerrådgivningen på telefon: 116 006.