ABC princippet beskriver den rækkefølge, som bruges til at vurdere en person, der har været udsat for en ulykke. Ved at bruge ABC-princippet kan du på en enkel måde vurdere hvor kritisk personens tilstand er, og give den førstehjælp, der er behov for. ABC kan også bruges, når der er flere tilskadekomne, og du skal afgøre, hvem du først skal hjælpe.

Sådan vurderer du den tilskadekomne efter ABC-princippet:

A: Airway (luftvej):

Du kan vurdere, om der er fri luftvej ved at være opmærksom på følgende:
Tegn på fri luftvej: Hvis den vågne person kan tale frit, er der fri luftvej.
Tegn på lukket luftvej: Hvis der kan høres snorken, hivende eller hvæsende vejrtrækning, kan det være tegn på, at luftvejen ikke er fri.
Den bevidstløse kan ikke selv holde fri luftvej. Bevidstløsheden kan, uanset hvordan den er opstået, medføre vejrtrækningsstop. Det skyldes, at musklerne slapper af, og tungen falder tilbage i svælget og blokerer luftvejen.

Du skal nu skabe fri luftvej:
Læg din ene hånd på hans pande, og bøj hans hoved bagover.
Placer din 2. og 3. fingerspids under kæben og løft den for at åbne luftvejen

Thumbnail

B: Breathing (vejrtrækning):

Normal vejrtrækning er 12-15 gange i minuttet hos en voksen. Se, føl og lyt i maksimalt 10 sekunder. Den er lydløs og ubesværet. Selvom luftvejen er fri, kan der være andre årsager, til at vejrtrækningen kan være ophørt eller utilstrækkelig. Blåligfavning af huden er tegn på at vejrtrækningen ikke er tilstrækkelig. Dette ses tydeligst på læber og negle. Undersøg den bevidstløse:

  • Hvis personen har normal vejrtrækning, skal du vurdere om blodkredsløbet er påvirket.
  • Hvis den bevidstløse ikke har normal vejrtrækning, er der tale om hjertestop. Derfor skal du ringe 112 og begynde hjerte-lunge-redning.
Thumbnail

C: Circulation (blodkredsløb):

Den tilskadekomne kan være i livsfare, selvom han er vågen. I forbindelse med skader, hvor der f.eks. opstår blødninger eller væsketab, kan blodkredsløbet blive påvirket. Undersøg om blodkredsløbet er påvirket ved at:

  • Se om der er synlige blødninger.
  • Se om hudkuløren er bleg og huden føles kold og fugtig.
  • Får hjernen ikke blod nok, og dermed heller ikke ilt nok, bliver personen omtåget eller bevidstløs.