Møder du én af de tusindvis af danskere, der hvert år kommer til skade og har brug for førstehjælp, er det vigtigt, at du hurtigt kan træde til og hjælpe. For at sikre en effektiv og hurtig førstehjælp skal du altid huske på førstehjælpens fire hovedpunkter. Har du brug for, at få de fire hovedpunkter genopfrisket, kan du læse med her. Når du ankommer til en ulykkessituation, kan der være meget der foregår samtidigt, og situationen kan virke kaotisk. Derfor er det vigtigt, at du altid forholder dig til førstehjælpens fire hovedpunkter:

1. Skab sikkerhed
2. Vurder personen
3. Tilkald hjælp

4. Giv førstehjælp

 

1. SKAB SIKKERHED

Ulykker kræver en hurtig og effektiv indsats for at mindske konsekvenserne og skabe sikkerhed. Når du oplever en ulykke er det vigtigt at stoppe den, så den ikke udvikler sig eller bliver værre. Start med at få et overblik over ulykkens omfang ved at tjekke omgivelserne og evaluer situationen. Er der forhold, der kan sætte dig selv i fare? Er du eller offeret truet af ild, giftig røg eller gasser? Det vigtigste er:

Egen sikkerhed: Når man er stresset glemmer man ofte sin egen sikkerhed. Det er afgørende, at du først sikrer dig selv, så du ikke selv bliver et offer. Du skal huske på, at du ikke kan hjælpe andre, hvis du selv er kommet til skade. Trafikulykker, brande og drukneulykker er farlige for den der forsøger at redde den tilskadekomne.

At ulykken standses: For at skabe sikkerhed, skal ulykkesstedet sikres. Det vil sige, at trafikken skal standses, motoren skal slukkes, elektriciteten skal afbrydes og så videre. Hvis man ikke kan standse ulykken, kan det være nødvendigt at foretage en nødflytning af den tilskadekomne.

 

2. VURDER PERSONEN

Når du har skabt sikkerhed, skal du finde ud af hvilken hjælp den tilskadekomne har brug for. Begynd med at undersøge om personen er ved bevidsthed. Start med at tale højt og tydeligt. Svarer vedkommende ikke, kan du ruske let i hans skuldre. Hvis han er bevidstløs, vil han ligge slapt hen. Det er altid livsfarligt at være bevidstløs. Derfor er det vigtigt at sikre frie luftveje, vejrtrækning og blodcirkulation. Det kaldes også ABC princippet:

A står for Airway (luftvej)

B står for Breathing (vejrtrækning)

C står for Circulation (blodkredsløb) Det er vigtigt, at man undersøger den forudlykkede i den nævnte rækkefølge, da frie luftveje har betydning for vejrtrækningen, som har betydning for blodcirkulationen.

 

3. TILKALD HJÆLP

Du skal nu vurdere, hvilken hjælp der er behov for. Afhængigt af situationen og skaden skal du kontakte alarmcentralen på 112, søge skadestue, læge eller fx tandlæge.

Du skal klart og tydeligt forklare alarmcentralen:

  • Hvad der er sket: Fortæl f.eks. om den syge eller tilskadekomne er vågen eller bevidstløs.
  • Hvor det er sket: Hvor skal ambulancemandskabet henvende sig ved ankomsten? Hvor mange, der er kommet til skade: Ved trafikulykker er dette også en vigtig oplysning, som du skal give til alarmcentralen. Husk, at det er alarmcentralen, der afslutter opkaldet, så du er sikker på, at alle oplysninger er givet korrekt.
  • Nødtelefoner Står du på en motorvej, kan du bruge nødtelefonerne, som er placeret parvis i hver side af motorvejen med en afstand på 2 km. Er du alene med en person i livsfare, skal du starte med at give førstehjælp og derefter tilkalde hjælp.
  • Danmarks officielle app til 112 alarmcentralen: Med Danmarks officielle 112 app kan du starte til et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinator afsted. Når uheldet er ude, kan du dermed få hjælp hurtigst muligt.

Download Danmarks officielle 112 app

 

4. GIV FØRSTEHJÆLP

Førstehjælp er al den hjælp, der gives til den syge eller tilskadekomne. Det er vigtigt at du hele tiden samarbejder med den syge eller tilskadekomne, beroliger og støtter. Hvis den tilskadekommne har puls og trækker vejret, skal du sikre fri luftvej ved at anbringe ham i aflåst sideleje. Aflåst sideleje benyttes, når du er nødt til at forlade en person, der trækker vejret normalt. Eller hvis der er forhold, der gør, at det er mest hensigtsmæssigt at lejre personen på siden. Fx ved opkastning, ansigtslæsioner eller lignende. Stabilt sideleje kaldes også stabilt sideleje, også kaldet aflåst sideleje.

Nu kan du begynde yde psykisk førstehjælp: Den psykiske førstehjælp indgår i alle situationer, hvor der ydes fysisk førstehjælp. Her er nogle anvisninger på, hvordan du bedst kan yde støtte og omsorg:

  • Optræd roligt: Hvis du skal hjælpe i en ulykkessituation, har det stor betydning for andre på skadestedet, at du forsøger at optræde roligt, når du skal sikre ulykkesstedet og give førstehjælp.
  • Tal med den tilskadekomne: I situationen, hvor du giver fysisk førstehjælp, skal du tale med den tilskadekomne, og hele tiden fortælle, hvad du vil gøre. En bevidstløs person kan godt høre, selvom han ikke kan svare dig.
  • Praktisk hjælp: Hjælp med at samle personlige ting sammen, så den tilskadekomne får dem med på sygehuset. Hvis tøj er revet itu, og du har mulighed for at tildække den tilskadekomne med et tæppe, er det en god ide. Nysgerrige behøver ikke opholde sig på ulykkesstedet.
  • Lyt: Når situationen tillader det, skal du eller en anden hjælper blive hos den tilskadekomne. Sæt dig ved siden af personen, og lyt til ham. Læg evt. en hånd på den tilskadekomnes skulder. Nogle siger og gør ingenting, mens andre græder eller taler forvirret om ting, de skulle ordne eller nå, fordi det endnu ikke er gået op for dem, hvad der er sket. Andre kan reagere med vrede eller afmagt. Lad personen tale, du behøver ikke at gøre eller sige noget. Du behøver blot at lytte.
  • Nærvær: Lad ikke de uskadte være alene. Hjælp dem evt. med at finde ud af, hvem der kan komme og være sammen med dem, når de kommer hjem.

Vil du lære førstehjælp?

Book et kursus i førstehjælp her

Thumbnail