Alle ved, at det er vigtigt at kunne førstehjælp. Selvom interessen for førstehjælp er stigende, er det langt fra alle der har et gyldigt førstehjælpsbevis. Der mange undskyldninger for ikke at have et førstehjælpsbevis, fx at det er dyrt, at man kan gøre mere skade end gavn, og at kursusstedet ligger for langt væk. Men det er myter! Og her afliver vi dem en for en. Så du kan få afkræftet dine myter om førstehjælp og førstehjælpskurser! Du kan også blive klogere på, hvorfor det er vigtigt at have et gyldigt førstehjælpsbevis, og se hvordan du tilmelder dig et førstehjælpskursus.

 

Det er for dyrt

Jeg har ikke tid

Jeg får ikke brug for det

Jeg kan komme til at gøre noget forkert

Min hjælp betyder alligevel ikke noget

Der kommer nok en og hjælper, der er bedre end mig

Jeg behøver ikke have et førstehjælpskursus, fordi jeg lærte det i folkeskolen

Jeg glemmer sikkert det hele bagefter

DEFINITION

Førstehjælpen er den første hjælp, der ydes af en person til en, der er kommet til skade eller blevet alvorligt syg.

Det er for dyrt

Vores kursister vælger os, fordi vi er de billigste udbydere af førstehjælpskurser. Hele 72 % af ulykker i Danmark sker i hjemmet, og derfor er det vigtigt, at kunne træde til og hjælpe sin familie, hvis uheldet er ude. Vi sælger fem forskellige kurser, som varierer i pris afhængig af kursets længde og indhold:

  • Fire timers hjertestopkursus, godkendt som repetitionskursus
  • Syv timers førstehjælpskursus
  • Otte timers førstehjælp, godkendt til kørekortskursus
  • Tolv timers førstehjælp, godkendt til sundhedsuddannelser
  • Fire timers førstehjælp børn

Se hvad de forskellige førstehjælpskurser koster her

Jeg har ikke tid

Jo, det har du. Vores førstehjælpskurser kan gennemføres på én dag. Et kursus varer mellem fire timer og 12 timer afhængigt af, hvilket kursus du vælger. Det mest solgte kursus er kurset på otte timer, der også er godkendt som kørekortskursus. Du behøver altså kun at tage én dag ud af kalenderen. Det er både muligt at finde kurser i hverdage og i weekenden, alt efter hvad din lokale Røde kors-afdeling udbyder.

Tag kurset i arbejdstiden

Du har også mulighed for at få din virksomhed til at arrangere førstehjælpskurser i arbejdstiden. Det styrker sammenholdet i firmaet og skaber tryghed blandt kollegaerne.

Røde Kors samarbejder også med idrætsforeninger, spejderklubber mm. i Danmark, og arrangerer førstehjælpskurser rundt om i Danmark. Kontakt her, for at læse mere om, hvordan din forening får en førstehjælper til at komme ud hos jer.

Læs mere om kurser i førstehjælp for virksomheder

Jeg får ikke brug for det

Jo, statistisk set kommer alle danskere ud for at skulle yde førstehjælp mindst en gang i livet. Hvert år får 3.500 danskere hjertestop uden for et hospital. I dag får 65 % af dem, der falder om med hjertestop førstehjælp af tilfældigt forbipasserende. I 2001 var dette tal kun 20 %. Dette viser, at interesseren for førstehjælp blandt danskerne er stigende, og at vi sammen kan få overlevelsesprocenten for alvorlige ulykker op. Hos Røde Kors ønsker vi at skabe tryghed ved at uddanne folk i førstehjælp, så man kan regne med, at en medborger yder førstehjælp, indtil ambulancen kommer, hvis man falder om med hjertestop i Danmark.

Thumbnail

FAKTA OM HJERTESTOP

  • 3.500 personer falder hvert år om med hjertestop uden for hospital i Danmark. Det svarer til ca. 10 hjertestop om dagen.
  • For hvert minut der går, fra personen falder om med hjertestop, til der gives livreddende førstehjælp, falder chancen for overlevelse med 10 %.
  • I dag får 65 % af dem, der falder om med hjertestop førstehjælp af tilfældigt forbipasserende. I 2001 var dette tal kun 20 %.
  • I dag overlever 11,6 % et hjertestop – det er 3 gange så mange som i 2001, hvor tallet var 3,8 %.
  • 72 % af hjertestop herhjemme sker i folks eget hjem.

Kilde: Trygfonden og Dansk Hjertestopregister

Jeg kan komme til at gøre noget forkert

Nej, du kan ikke gøre noget forkert. Nogle danskere er nervøse over at skulle give førstehjælp, fordi de er bange for at gøre noget forkert, fx ved at trykke for hårdt i en hjertelungeredning så ribben brækkes og lungen punkteres. Men det skal du ikke være bange for! Faktisk er det helt normalt, hvis man under en hjertelungeredning brækker ribben. Hvis hjertemassegen fortsat ydes korrekt, sker der ikke noget ved det, og du skal fortsætte hjertemassagen. Husk, at en person har fået hjertestop, er i alvorlig livsfare og dør, hvis der ikke gøres noget hurtigt. En tilstrækkelig hjertemassage, der brækker ribben, kan redde liv. Den eneste måde du kan gøre det værre, er ved ikke at gøre noget.

 

Min hjælp betyder alligevel ikke noget

Forkert! Din hjælp betyder altid noget. Selv ved de værste uheld kan det være muligt at redde liv, hvis der bliver assisteret i de første minutter efter ulykken, inden de professionelle redningsfolk kommer. Tilkalder du hjælp og der ydes førstehjælp i tide, kan det redde folk fra at dø eller få alvorlige mén.

 

Thumbnail
Når en person falder om er det vigtigt, at du træder til med det samme og ringer 112.

Der kommer nok en og hjælper, der er bedre end mig

Niks! Hvis du er den første på stedet, er du den bedste. Ved hjertestop er det de første minutter, der er afgørende. Chancen for at overleve falder med 10 % for hvert minut der går, før der gives livreddende førstehjælp. Derfor skal du altid begynde førstehjælp, uanset om ambulancen, læger og sundhedspersonale er lige om hjørnet. De kan tage over, hvor du er begyndt, men er du den første på stedet, er du den bedst kvalificerede i det øjeblik.

 

Jeg behøver ikke have et førstehjælpskursus, fordi jeg lærte det i folkeskolen

Det er muligt, at du fik førstehjælpsundervisning, da du gik i skole, men et førstehjælpskursus bliver forældet efter to år. Du må gerne udføre førstehjælp uden et bevis, men vi anbefaler, at du alligevel tager et grundkursus eller et repetitionskursus, så din førstehjælp altid ligger frisk i hukommelsen, hvis der opstår et behov for akut førstehjælp. Mange skoler og foreninger lærer børn og unge om førstehjælp, så de også har mulighed for at hjælpe, og det er godt. Jo flere der kan førstehjælp, jo tryggere kan vi føle os.

 

Jeg glemmer sikkert det hele bagefter

Vi kan ikke udelukke, at du glemmer de ting, du lærer på kurset, men kurset er bygget op omkring praktiske øvelser, så du nemmere kan huske det hele. Undersøgelser viser, at hjernen bedst husker ting, som kroppen har udført. Derfor består kurset fx af genoplivningsøvelser med dukker og øvelser på gulvet. Når din krop har udført øvelserne før, ved den, hvordan de forskellige førstehjælpsmetoder skal føles. Mange fortæller os, at de efter nogle år glemmer, hvordan man skal give førstehjælp, og netop derfor er det så vigtigt at genopfriske sine kompetencer løbende. Der forskes hele tiden i hvordan den bedste førstehjælp gives, og derfor sker der også løbende ændringer i de metoder og teknikker, man skal bruge til at give førstehjælp. Og det er endnu en grund til at du bør genopfriske sine førstehjælpskompetencer med jævne mellemrum, så du får alt den nye viden med.

Nu hvor du har fået afkræftet myterne omkring førstehjælp og førstehjælpskurser, er der ingen grund til at tøve med at bestille et førstehjælpskursus til dig selv og din familie. Røde Kors' mål er, at minimum hver anden voksne dansker skal kunne give kvalificeret førstehjælp. Det er vores håb, at der altid vil være en til stede, som kan træde til og gøre en forskel, når sygdom eller ulykker indtræffer. Vil du vide mere om hvad du kan lære på de fem forskellige førstehjælpskurser Røde Kors udbyder, kan du læse mere nedenfor.

Find et kursus i førstehjælp her