Har du spørgsmål om førstehjælp, kan du måske få dem besvaret nu. Vi har nemlig samlet nogle af de mest stillede spørgsmål om førstehjælp og førstehjælpskurser, så du kan blive klogere på alt om førstehjælp. 

Hvorfor skal man lære førstehjælp?

Hvordan giver man førstehjælp?

Hvad er førstehjælp?

Hvad er psykisk førstehjælp?

Hvor mange danskere kan førstehjælp?

Hvad betyder abc i førstehjælp?

Hvor længe gælder et førstehjælpsbevis?

Hvor kan man lære førstehjælp?

Hvorfor skal man lære førstehjælp?

At yde førstehjælp i de første minutter er vigtigt, for at sikre en persons overlevelse. Hvert år falder 3.500 danskere om med et hjertestop uden for et hospital*. Desværre overlever meget få, hvis ikke der ydes livreddende førstehjælp i de første minutter.

Hvis du yder førstehjælp i de første minutter efter en person er faldet om, er der mulighed for at redde liv. Ved hjertestop er det nemlig de første minutter, der er afgørende.Chancen for at overleve falder med 10 % for hvert minut der går, før der gives livreddende førstehjælp.

Men førstehjælpen går begge veje, derfor er førstehjælp vigtigt. Hvis du kan førstehjælp, kan du redde andre, men det er også vigtigt, at andre kan førstehjælp, så du kan blive reddet, hvis det er dig der falder om.

Røde Kors arbejder for, at minimum hver anden voksne dansker skal kunne give kvalificeret førstehjælp. Det er vores håb, at der altid vil være en til stedet, som kan træde til og gøre en forskel, når sygdom eller ulykke indtræffer.

Førstehjælp er ikke kun et spørgsmål om at hjælpe i den værst tænkelige situation. Det er også spørgsmål om at lindre smerte, lytte og være til stede. Medmenneskeliglighed, støtte og omsorg er en vigtig del af den samlede førstehjælp.

Thumbnail
Ring altid efter hjælp inden du går i gang med den livreddende førstehjælp.

Hvordan giver man førstehjælp?

Du kan give førstehjælp på mange måder alt efter situationen. Skal du yde førstehjælp ved en ulykke, er det vigtigt at du orienterer dig efter førstehjælpen fire hovedpunkter.

1. Skab sikkerhed

Ulykken er sket. Nu skal du sørge for, at den ikke bliver værre. Det vigtigste er at du ikke udsætter dig selv for fare. Sluk for strømmen når det er el-ulykker.

Det er altid farligt at opholde sig på et sted, hvor der er sket en trafikulykke, derfor skal du tænde havariblink på bilerne og opsætte advarselstrekanter.

Det anbefales at bruge en sikkerhedsvest, så andre kan se dig.

2. Vurder personen

Når du har skabt sikkerhed, tjekker du, om personen er ved bevidsthed.

Tal højt til ham og rusk i ham. Hvis han ikke reagerer, er han bevidstløs – råb efter hjælp. Så skal du finde ud af, om han trækker vejret. Læg ham på ryggen, bøj hans hoved tilbage og løft hans underkæbe. Læg dit øre helt tæt ved hans næse eller mund, så du både kan se, føle og lytte, om han er i live og trækker vejret. Gør han ikke det, skal du ringe 112 og derefter give Hjerte-Lunge-Redning!

Hvis han trækker vejret, skal du se om der er tegn på blodkredsløbsproblemer, se om huden er bleg, kold og fugtig. Hvis bevidstheden er påvirket, kan det også være et tegn på påvirket blodcirkulation. Tilkald den nødvendige hjælp og giv førstehjælp.

3. Tilkald hjælp

Hvis ikke andre allerede har ringet 112, skal du gøre det nu! Fortæl, hvor ulykken er sket, hvad der er sket, hvor mange der er kommet til skade, og hvor du ringer fra.

4. Giv Førstehjælp

Førstehjælp al den hjælp der gives til den syge eller tilskadekomne. Det er vigtigt hele tiden at samarbejde med den tilskadekomne, forklare hvad du vil gøre, tale beroligende og lytte.

Du kan læse mere om førstehjælpens 4 hovedpunkter her

Hvad er førstehjælp?
 

Førstehjælp er defineret ved at være den første hjælp, der ydes af en person til en, der er kommet til skade eller er blevet alvorligt syg. Der skelnes mellem almindelig og livreddende førstehjælp.

Hvad er almindelig førstehjælp?

Er ABC sikret og har patienten ikke hjertestop eller vejrtrækningsstop, kan du gå videre med almindelig førstehjælp. Det kan være at forbinde et sår eller lægge is på et brud alt efter hvad situationen kræver. 

Du skal hele tiden observere den tilskadekomne omhyggeligt, da tilstanden hurtigt kan ændrer sig.

Hvad er livreddende førstehjælp?

Den livreddende førstehjælp er den førstehjælp, der skal ydes med det samme uden tøven for at redde livet.  Det kan fx være at udføre hjerte-lunge-redning.

Vil du lære at give livreddende førstehjælp? Læs mere eller tilmeld dig her

Thumbnail
Uanset om der er behov for almindelig eller livreddende førstehjælp, er det vigtigt, at du kan træde til og yde hurtig og korrekt førstehjælp.

Hvad er psykisk førstehjælp?

Psykisk førstehjælp indgår i alle situationer, hvor der ydes fysisk førstehjælp.  Det er vigtigt at du optræder roligt overfor den tilskadekomne. 

Hvis du yder førstehjælp, er det også vigtigt at du taler med den tilskadekomne og hele tiden fortæller hvad du vil gøre. En bevidstløs person, kan godt høre, selvom han ikke kan svare dig.

Hjælp med at samle personlige ting sammen, så den tilskadekomne får dem med på sygehuset. Hvis den tilskadekomnes tøj er revet itu, og du har mulighed for at tildække den tilskadekomne med et tæppe, er det en god ide. Nysgerrige behøver ikke opholde sig på ulykkesstedet.

Husk også at lytte. Hvis der er tid og mulighed for det, skal du blive hos den tilskadekomne. Sæt dig ved siden af og lyt til ham.

Du kan også berolige ved at lægge en hånd på han skulder.Nogle siger og gør ingen ting, andre græder og taler forvirret om ting de skulle ordne eller nå, fordi det ikke er gået op for dem, hvad der er sket.  Andre kan reagere med vrede eller afmagt.

Lad personen tale, du behøver ikke gøre eller sige noget, du behøver bare at lytte. Hvis der er uskadte ved en ulykke, må du ikke lade dem være alene.

Hjælp dem med at finde ud af, hvem der kan komme og være sammen med dem, når de kommer hjem.

Thumbnail
Psykisk førstehjælp indgår i alle situationer, hvor der ydes fysisk førstehjælp. Det er vigtigt at du optræder roligt overfor den tilskadekomne, forklarer hvad du gør, lytter og beroliger.

Hvor mange danskere kan førstehjælp?

Hvert år udsteder Dansk Førstehjælpsråd ca. 270.000 kursusbeviser i Danmark. Dertil kommer også, at Dansk Råd for Genoplivning udsteder ca. 5.000 beviser på genoplivning ved hjertestop.

Er du en af de 3.500 danskere, der hvert år får et hjertestop uden for et hospital, har du 12,7 % chance for at overleve. Chancen for at overleve afhænger af, at andre borgere griber ind, ringer 112 og begynder hjertelungeredning.

Danskerne er heldigvis interesseret i at hjælpe, og faktisk er det nu ca. 65 %, der træder til og give livreddende førstehjælp, inden ambulancen kommer. Målet er at få dette tal endnu længere op.  Jo flere der kan førstehjælp, jo tryggere kan vi føle os.

Hvad betyder ABC i førstehjælp?

ABC er den rækkefølge, som bruges til at vurdere en person, der har været udsat for en ulykke. Man vurderer altså en person ud fra ABC princippet:

A står for airway (luftvej)

B står for breathing (vejrtrækning)

C står for circulation (blodkredsløb)

Ved at bruge ABC-princippet kan du på en enkel måde vurdere hvor kritisk personens tilstand er, og give den førstehjælp, der er behov for. ABC kan også bruges, når der er flere tilskadekomne, og du skal afgøre, hvem du først skal hjælpe.

Førstehjælp: Læs hvordan du vurderer den tilskomne ud fra ABC-princippet.

Thumbnail
Undersøg altid om personen trækker vejret ud fra ABC-princippet.

Hvor længe gælder et førstehjælpsbevis?

Et førstehjælpsbevis er gyldigt i to år, men man må selvfølgelig gerne yde førstehjælp, selvom beviset ikke længere er gyldigt. Bemærk hvis du skal bruge dit førstehjælpsbevis til kørekort, er det kun gyldigt i et år. Det betyder at du skal være tilmeldt  den praktiske prøve inden beviset udløber.

Det er kun ved førstegangserhvervelse af kørekort, det er et lovkrav at tage et Førstehjælpskursus.

Vi anbefaler dog, at du tager et repetitionskursus, så førstehjælpen altid ligger frisk i hukommelsen, hvis du kommer ud for en situation, hvor førstehjælp er påkrævet.

Vores førstehjælpskurser bliver hele tiden fornyet. Hvert femte år kommer der nye guidelines. Så vi anbefaler altså, at et førstehjælpskursus fornyes efter to år, så du får alt den nye viden med.

Hvor kan man lære førstehjælp?

Røde Kors afholder førstehjælpskurser over hele landet, også tæt på dig. Det er både muligt at finde kurser i hverdage og i weekenden, alt efter hvilke kurser din lokale Røde Kors afdeling udbyder.

Du har også mulighed for at få din virksomhed til at arrangere førstehjælpskurser i arbejdstiden, så det bliver noget, I gør sammen for at sikre hinandens tryghed.

* Kilde: Trygfonden og Dansk Hjertestopregister – rapport 2001-2013

Vær opmærksom på, at denne vejledning ikke kan stå i stedet for et førstehjælpskursus. Det er altid vigtigt, at have et gyldigt førstehjælpsbevis, så du kan handle hurtigt og effektivt hvis der er brug for, at du yder førstehjælp.