DBU´s frivillige skal kunne førstehjælp

Vi ønsker, at flere frivillige lærer førstehjælp. Derfor har vi indgået et samarbejde med Dansk Boldspil-Union om at uddanne nye førstehjælpere, og vi glæder os til at hjælpe frivillige fra din klub.COLOURBOX1024081

Foto: Colourbox

Det lærer du på førstehjælpskurset

Førstehjælpskurset er specielt designet til DBU´s frivillige fodboldtrænere og gennemgår både livreddende førstehjælp og førstehjælp ved tilskadekomst.

Formålet med kurset er at give deltagerne kompetencer og færdigheder indenfor genoplivning ved hjertestop gennem traditionel genoplivning, samt ved brug af en hjertestarter. Derudover lærer man også, hvordan man hjælper ved de mest hyppige fodbolds- og boldspilsskader.

Kurset er på 6 timer og der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af kurset. Der kan være op til 16 deltagere på hvert hold og deltagernes minimumsalder er 16 år. Kurserne afholdes af certificerede førstehjælpsinstruktører fra lokale Røde Kors afdelinger.

Sådan kommer du på førstehjælpskursus

Når I har fået en bevilling fra DBU, kan I kontakte jeres lokale Røde Kors instruktør.

Find en førstehjælpsinstruktør

På kortet finder du de Røde Kors-afdelinger, der afholder førstehjælpskurser i nærheden af dig. Kontakt aktivitetslederen for førstehjælp og aftal sammen tid og sted for kurset.

Danmarkskort hentesgoogle kort hentes