Kan du redde liv?

For hvert minut der går inden livreddende førstehjælp begyndes, falder chancerne for at overleve et hjertestop med 10%. Det er derfor livsvigtigt, at de, der bliver vidne til et hjertestop, tør træde til og hjælpe.

Risikoen for at få et hjertestop stiger, jo ældre vi bliver. Det er derfor vigtigt at vi, med familie og venner i risikogruppen, kan førstehjælp. Derfor samarbejder Ældre Sagen med Røde Kors om Førstehjælpskurser til Ældre Sagens medlemmer på særligt favorable vilkår.

Alle kan være med

Røde Kors har udviklet et særligt kursus til Ældre Sagens medlemmer, og vores instruktører er uddannede til at tage hensyn til eventuelle fysiske skavanker, så alle kan lære førstehjælp.

Kurset består af undervisning i Hjerte-Lunge-Redning (hjertemassage) og introduktion til brug af hjertestarter (AED), i alt 4 timer.

På kurset lærer du:

  • om advarselssignaler/symptomer på hjerteanfald og hjertestop
  • at handle korrekt på et ulykkessted
  • at genoplive med hjertemassage og give kunstigt åndedræt
  • at lægge i stabilt sideleje m.m.

- og du får en introduktion til anvendelsen af en hjertestarter, også kaldet en AED.