Førstehjælpsguide til sommerferien

Her får du en lille guide til, hvordan du behandler typiske skader, som tit ses om sommeren og i forbindelse med besøg ved strand eller skov. Flaat _foerstehjaelpsraad
 
 

Hvert år får 6000-7000 mennesker en infektion efter et flåtbid, der kræver lægebehandling. Langt de fleste infektioner kan kureres med en pencilinkur. Og fjerner du flåten inden for det første døgn, er risikoen for borreliose næsten lig nul. Foto: USFWSmidwest, https://flic.kr/p/toNp29.

Flåtbid

Har du været i skoven eller i haven, er der risiko for, at du er blevet bidt af en skovflåt. Flåten skal fjernes hurtigst muligt – placer en tægetang eller pincet så tæt på flåtens hoved som muligt. Når du har fået fat på den forreste del af flåten, skal du dreje et par omgange og fjerne den med et sejt træk. Det er vigtigt at holde øje med huden, der hvor flåten har siddet. Du kan eventuelt tegne en ring rundt om stedet med en kuglepen. Kommer der et rødt udslet, skal du til lægen. 

Brandmænd

Det er ikke kun mennesker, der synes de danske strande er bedst i juli og august. Det er også der, der er flest brandmænd i Danmark. Brandmænd eller brændegopler er ikke farlige i Danmark, og du behøver ikke at søge lægehjælp. Skrab over området med en barberskraber eller en anden skarp genstand. På den måde fjerner du goplens nældeceller. Vask derefter med saltvand. Hvis du skyller efter med ferskvand kan du risikere, at det vil komme til at svie igen.

Drukneulykker

Det kan være svært ikke at gå i panik, hvis du oplever nogen være ved at drukne til søs. Men forsøg alligevel at bevare roen, så du kan vurdere, om det er muligt at nå ud til den druknende, uden at du selv risikerer at drukne. Der opstår ofte panik hos den person, der er ved at drukne, derfor må du ikke nærme dig personen, men række eller kaste noget, der kan flyde, som vedkommende kan gribe fast i. Når du har fået personen på land, skal du skabe frie luftveje og vurdere om personen trækker vejret normalt. Hvis ikke, skal du tilkalde hjælp og påbegynde Hjerte-lunge-redning indtil hjælpen når frem.

Fjæsingstik (giftig fisk)

Det sker kun sjældent, at et fjæsingstik fører til alvorlig sygdom, men det er altid meget smertefuldt. Anbring stikkestedet i 40-45 grader varmt vand i 30-60 minutter, det varme vand lindrer smerten og fjerner eventuelle rester af piggen. Rens med vand og sæbe. Smerten kan vare ved fra få timer til flere døgn, og de ledsages ofte af kraftige hævelser. Svimmelhed og hovedpine kan også forekomme. Derfor er det vigtigt, at du søger læge, hvis symptomerne fortsætter eller er meget udtalte.

Forstuvninger

Har du forstuvet din fod, arm eller andre steder, kan du bruge huskereglen RICE (Rest, Ice, Compression & Elevation red.). Du bruger RICE indtil hævelsen er væk – ofte det første døgn: 

  • Rest: Hold det hævede sted i ro, indtil hævelsen er aftaget 
  • Ice: Afkøl leddet. Husk at isposer ikke må ligge direkte på huden, men skal være pakket ind i for eksempel et håndklæde eller en trøje. 
  • Compression: Pres hurtigst muligt mod det forstuvede led med en flad hånd. Læg derefter en forbinding, så den presser let mod det hævede sted.
  • Elevation: Hold det hævede sted over hjertets niveau. 
Herefter skal du bevæge leddet i det omfang, du kan. Er du i tvivl om skadens omfang, skal du tage til lægen eller på skadestuen.

Hedeslag

Hedeslag opstår ved en kombination af fysisk aktivitet, høj luftfugtighed og manglende væskeindtagelse. Oplever du svimmelhed, kvalme eller hovedpine, skal du flytte dig selv til køligere omgivelser, hvor du kan få dine hænder i køligt vand eller få kolde klude på dine underben, underarme eller pande. Sørg for at rigeligt med væske. Hjælper ingen af delene, skal du opsøge læge eller skadestue.

Hovedspring og slag mod hovedet 

Får et slag mod hovedet ved et hovedspring eller ved et fald er det vigtigt, at du holder øje med tegn på hjernerystelse. Kontakt altid læge, hvis du er bekymret over personens tilstand. 

Insektbid

Hele sommeren er der små dyr i luften. De fleste er helt harmløse, men nogle reagerer mere på bi- og hvepsestik end andre. Mange samtidige stik kan give alvorlige forgiftningssymptomer som feber, ildebefindende og mathed. Personer der er allergiske over for bi- og hvepsestik, kan udvikle voldsom hævelse, utilpashed, åndedrætsbesvær og bevidstløshed. Vær derfor altid opmærksom, hvis du eller dine nærmeste viser tegn på allergisk reaktion. Ring 1-1-2, hvis du oplever en allergisk reaktion. 

Knoglebrud

Har du fået et knoglebrud, er det vigtigt at du opsøger læge eller skadestue. Ved brud på ben og bækken, skal du så vidt muligt lade den tilskadekomne blive liggende i findestillingen, og kun flytte hvis den tilskadekomne er i fare. Ring 112

Hvis bruddet er på en arm eller på kravebenet, kan du støtte bruddet med en armslynge, og søge læge eller skadestue. 

Nakke-og rygskader

Du må kun flytte en person med nakke- og rygskader, hvis der er truende fare på ulykkesstedet fx risiko for brand eller påkørsel. Er personen bevidstløs, skal du skabe frie luftveje: Løft personens hage med to fingre, men undlad at bøje hovedet bagover. Vurder nu, om der er vejrtrækning. Er der normal vejrtrækning, skal du holde personens hoved i denne stilling, indtil professionel hjælp overtager. Er den tilskadekomne vågen, skal du forklare personen, hvad du vil gøre, og fortælle, at han ikke må dreje hovedet på nogen måde. Personen skal holde hovedet i findestillingen. Brug begge dine hænder til at støtte hovedet. Er personen bevidstløs og holdt op med at trække vejret, er der tale om hjertestop, og du skal give hjerte-lunge-redning indtil hjælpen når frem.