Baderåd

De fleste drukneulykker sker om sommeren, og derfor har Røde Kors i samarbejde med Rådet for Større Badesikkerhed samlet et sæt gode råd, der gør svømmeturen sikker for danskerne. Skulle der alligevel ske en ulykke, er det vigtigt at udvise stor forsigtighed, når du skal hjælpe og du må ikke udsætte dig selv for unødig fare. Læs bl.a. her hvordan du giver førstehjælp til en druknet person, eller hvordan du behandler en person med hovedskader.
 
 

 6 gode baderåd:

 

  • Lær at svømme og springe rigtigt
  • Bad aldrig alene
  • Bad kun hvor det er tilladt
  • Gå kun ud til navlen
  • Svøm langs kysten
  • Bad aldrig med alkohol og euforiserende stoffer i blodet

Sådan giver du en druknet person førstehjælp:

Hvis en person er kommet til skade ude i vandet skal du starte med at skabe et overblik. Og inden du prøver at nå den forulykkede, skal du overveje: Er det muligt at nå den druknede uden at bringe dig selv i fare? [Læs mere/Luk]


Kan du række eller kaste noget, der kan flyde ud til personen? Er personen i panik? Hvordan er strømforholdene? Det kan være svært ikke at gå i panik, hvis du oplever nogen være ved at drukne til søs. Men forsøg alligevel at bevare roen, så du kan vurdere, om det er muligt at nå ud til den druknende, uden at du selv risikerer at drukne. Der opstår ofte panik hos den person, der er ved at drukne, derfor må du ikke nærme dig personen, men række eller kaste noget, der kan flyde, som vedkommende kan gribe fast i.

Er det muligt at få den druknede på land, skal du vurdere, om personen er bevidstløs, og om der er vejrtrækning. En blåligfarvning af huden, kan være et tegn på utilstrækkelig vejrtrækning. Ring derefter 1-1-2.

Giv førstehjælp: Skab frie luftveje og påbegynd om nødvendigt Hjerte-lunge-redning, så hurtigt som muligt: Tryk 30 gange og herefter 2 pust mund-til-mund og fortsæt indtil hjælpen når frem. Den mængde vand, der er trængt ned i lungerne, er lille, så du skal ikke forsøge at fjerne den. Du kan udmærket give kunstigt åndedræt. Dog kan vand i næse og mund fjernes ved at vende den tilskadekomne om på siden i et kort øjeblik, inden du fortsætter H-L-R.


Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok

Der sker desværre mange ulykker på grund af udspring på for lavt vand. Hovedregelen fra Rådet for Større Badesikkerhed lyder derfor, at man aldrig må springe på hovedet, hvis man ikke kender vanddybden og bundforholdene. [Læs mere/Luk]


Hvis det alligevel skulle gå galt, skal du gøre følgende:

(Nød)flyt personen, hvis der er truende farer på ulykkesstedet, eller hvis den tilskadekomne ligger i vandet og du ikke har mulighed for at give den nødvendige førstehjælp. Vurdér herefter bevidsthedsniveau og vejrtrækning. Vær opmærksom på, at den tilskadekomne også kan have skader på nakke og ryg. Se førstehjælpsguide
Hvis den tilskadekomne er eller har været bevidstløs, eller ændrer bevidsthedsniveau, skal du ringe 1-1-2.

Giv førstehjælp: Er personen bevidstløs uden normal vejrtrækning skal du skabe frie luftveje og påbegynde Hjerte-lunge-redning så hurtigt som muligt.: Tryk 30 gange og herefter 2 pust mund-til-mund. Fortsæt ind til hjælpen når frem.

Er personen ikke bevidstløs, skal du alligevel være opmærksom. Selvom personen ikke har symptomer på svimmelhed, opkast, hukommelsestab eller hovedpine, skal du sikre dig, at der er nogen, der kan holde øje med den tilskadekomne. Hvis personen udvikler symptomer på hjernerystelse, skal du bede personen om at holde sig i ro, og kontakte læge eller skadesstue. Efter et slag mod hovedet, er der risiko for, at der kan udvikles en indre blødning. De alvorligste ses som regel inden for de første 24 timer. Hvis der opstår en sådan blødning, vil personen blive sløv, omtåget og evt. bevidstløs. Denne tilstand kræver hurtigst muligt professionel behandling.
Gå op, når du begynder at fryse

Når du er i vandet, er det vigtigt at være opmærksom på de tegn, som din krop udsender. Hvis du begynder at fryse, skal du gå op, ellers kan det have alvorlige følger. [Læs mere/Luk]


Sådan giver du førstehjælp til person med mild kuldepåvirkning:

Ved mild kuldepåvirkning:
Vurder personen: Personen er kold, han angiver, at han fryser og har kulderystelser. Han er vågen og svarer på dine spørgsmål.

Giv førstehjælp: Den afkølede skal beskyttes mod yderligere afkøling og flyttes til varmere omgivelser. Pak den frysende ind i tæpper. Giv gerne personen noget varmt at drikke, og gerne med rigeligt sukker. Tilkald hjælp, hvis personens bevidsthed er påvirket.