Indstil en arbejdsplads til Førstehjælpsprisen 2019

Indstil en arbejdsplads, der har gjort en særlig indsats inden for førstehjælp allerede nu. Røde Kors' dommerpanel udvælger tre nominerede blandt de indstillede, og kårer vinderen i foråret 2019. Adobestock 134146270

Røde Kors hædrer hvert år en dansk arbejdsplads, der gør en helt særlig indsats for at sætte fokus på vigtigheden af førstehjælp. Arbejdspladser der tilbyder medarbejderne førstehjælpskurser, opsætter hjertestartere eller implementerer andre førstehjælpstiltag, udviser et stort ansvar, og gør en vigtig forskel.

Det skaber tryghed

Mens medarbejderne, der har modtaget undervisning i førstehjælp, er med til at gøre arbejdspladsen til et mere trygt og sikkert sted, bidrager deres førstehjælpskundskaber også til, at vi alle kan føle os mere trygge, når vi færdes i det offentlige rum. Jo flere der kan førstehjælp, jo flere er i stand til at træde til, hvis ulykken rammer.

Hvordan indstiller jeg min arbejdsplads?

Vi åbner for indstilling allerede nu! Indstillingsfristen vil være i slutningen af 2018. Røde Kors' dommerpanel vil herefter læse alle indstillinger igennem, og derpå udvælge tre nominerede til prisen. I denne periode vil du evt. blive kontaktet med et par uddybende spørgsmål.

DONG Energy indfører førstehjælpskorps
- Førstehjælpsprisen 2012

Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst Bettina Lykke Jensen, bejen@rodekors.dk.