Få svar på dine spørgsmål om førstehjælpskurser

Overvejer du at tage et kursus i førstehjælp? Her får du svar på de spørgsmål vi oftest får stillet om vores kurser.
 
 

Af Sarah Louise Lassen

Hvor mange deltager på et førstehjælpskursus?

Hvor mange timer varer førstehjælpskursus?

Hvor meget koster et førstehjælpskursus?

Skal man have førstehjælpskursus for at få kørekort?

Hvilke kurser til børn har I?

Hvor finder jeg førstehjælpskurser til kørekort?

Hvor ofte skal man forny sit førstehjælpsbevis?

 

SPØRGSMÅL & SVAR

Hvor mange deltager på et førstehjælpskursus?

På Røde Kors’ førstehjælpskurser, må der maksimalt være 16 kursister på et hold. Det er nemlig vigtigt, at der er nok tid til hver enkelt kursist, der skal have den viden, som vil kunne være et spørgsmål om liv eller død.

Til gengæld afholdes der mange kurser overalt i Danmark. Det er både muligt at finde kurser på hverdage og i weekenden, alt efter hvad din lokale Røde Kors-afdeling udbyder. Derfor behøver du kun at tage en dag ud af kalenderen.

Du har også mulighed for at få din virksomhed til at arrangere førstehjælpskurser i arbejdstiden. Det styrker sammenholdet i firmaet og skaber tryghed blandt kollegaerne.

Læs mere her, om hvordan du bestiller et førstehjælpskursus til din virksomhed

Røde Kors samarbejder også med idrætsforeninger, spejderklubber mm i Danmark, og arrangere førstehjælpskurser rundt om i Danmark.

Kontakt her, for at læse mere om hvordan din forening får en førstehjælper til, at komme ud hos jer

Hvor mange timer varer et kursus?

Til de fleste danskeres behov anbefaler vi et 8 timers kursus, men Røde Kors tilbyder også korter og længere kurser.  

Vi tilbyder fem forskellige slags førstehjælpskurser. Det mest solgte førstehjælpskursus varer otte timer og er samtidig også godkendt som kørekortskursus.

Derudover tilbyder vi et kursus på syv timer, et udvidet kursus på 12 timer til sundhedsuddannelser, og både et hjertestarterkursus og et kortere førstehjælpskursus målrettet førstehjælp til børn og unge, der begge varer fire timer.

Hvor meget koster et førstehjælpskursus?

Røde Kors sælger fem forskellige førstehjælpskurser, som varierer i pris, alt efter kursets længde og indhold:

 • Fire timers hjertestopkursus, godkendt som repetitionskursus
 • Syv timers førstehjælpskursus
 • Otte timers førstehjælp, godkendt til kørekortskursus
 • Tolv timers førstehjælp, godkendt til sundhedsuddannelser
 • Fire timers førstehjælp børn

Se her, hvad dit kursus koster

Skal man have førstehjælpskursus for at få kørekort?

Ja. Loven siger, at man skal have taget et særligt færdselsrelateret førstehjælpskursus på 8 timer, inden man kan gå op til køreprøven – og det gælder både for kørekort til knallert, bil, motorcykel og traktor. Beviset er gyldigt ét år, så du skal have gennemført din teoriprøve inden for et år efter, at du har taget førstehjælpskurset.

Det betyder, at du skal vedlægge et kursusbevis, som er højst et år gammelt, når du ansøger om at gå op til køreprøven.

Førstehjælpskurset varer 8 timer og udstyrer dig med vigtig viden og færdigheder, så du kan yde førstehjælp ved trafikulykker. Efter et endt førstehjælpskursus vil du have færdigheder så du kan:

 • Genoplive et menneske, som ikke trækker vejret
 • Bruge en hjertestarter
 • Yde førstehjælp til typiske skader, fx i forbindelse med trafikulykker, blødninger eller forbrændinger.
 • Standse en ulykke og forhindre, at flere kommer til skade

Du lærer også, hvordan du skal handle på ulykkesstedet:

 • Hvordan man vurderer, om de tilskadekomnes tilstand er kritisk, og derfor har behov for hjælp
 • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkesstedet
 • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker, herunder knoglebrud, nakke-/rygskader og blødninger

Du kan tage førstehjælpskursus til kørekort over hele landet.

Se her, hvor og hvornår din lokale Røde Kors-afdeling afholder førstehjælpskurser til dig, der skal have kørekort

Er der forskel på det førstehjælpskursus, man skal tage til bil og til knallert?

Ja. Der er to forskellige typer af færdselsrelaterede førstehjælpskurser. Der findes et til knallertkørekort og et til bil/motorcykel/traktor. Har man taget et førstehjælpskursus til knallert, så gælder dette også til kørekort til bil/motorcykel/traktor. Men har man taget et førstehjælpskursus godkendt til bil/motorcykel/traktor, så kan dette desværre IKKE bruges til knallertkørekort. Derfor er det vigtigt, at du gør underviseren opmærksom på, hvilket kørekort du skal have.

Jeg har taget et 12-timers førstehjælpskursus – kan dette bruges til kørekort?

Nej. Mange tror, at et almindeligt 12-timers førstehjælpskursus kan anvendes i forhold til kørekort – men hvis kurset ikke har indeholdt emnet ”færdselsrelateret førstehjælp”, så kan dette kursus IKKE bruges i forhold til kørekort.

Foerstehjaelp til Koerekort

Mange ulykker sker i trafikken. Derfor er det dit ansvar, at kunne både almindelig, livreddende og færdselsrelateret førstehjælp når du bevæger dig ud i trafikken, så du er klædt på til at kunne hjælpe, hvis der sker et uheld.

Hvilke førstehjælpskurser til børn findes der?

Vi udbyder 4 timers førstehjælps til børn. Hvis I er en gruppe på min. 8 personer vil vi gerne lave et skræddersyet kursus for jer. I kan vælge dato og tidspunkt for kurset. Kontakt anhio@rodekors.dk for mere information

Hvor finder jeg førstehjælpskurser til kørekort?

Vi har førstehjælpskurser over hele landet, så det er nemt at finde et kursus tæt på dig. Gå ind på denne side og vælg den region du bor i, og derefter får du en liste over de byer, der har kurser og hvornår næste kursus finder sted. Hvis du skal bruge dit førstehjælpskursus til kørekort må kurset højst være et år gammelt, og det skal være et 8 timers færdselsrelateret kursus.

Hvor længe gælder et førstehjælpskursus?

Det er vigtigt, at man holder sine førstehjælpskompetencer ved lige - derfor skal man forny sit førstehjælpsbevis hvert andet år. Man skal gennemgå teknikkerne igen, da man ellers vil få svært ved at huske, hvad man skal gøre, hvis uheldet en dag er ude. Gyldigheden af dit førstehjælpsbevis er derfor 2 år, og et repetitionskursus varer 4 timer. Klik her og find et repititationskursus tæt på dig.  

Find kurser i førstehjælp for virksomheder eller private

Er du blevet interesseret i selv at få et førstehjælpskursus? Så har du muligheden for at vælge mellem Røde Kors' fem forskellige førstehjælpskurser som afholdes over hele landet. 

Nedenfor kan du både finde informationer om hvad du lærer på de forskellige førstehjælpskurser, finde ud af hvilket kursus du skal vælge, og du kan se, hvor det nærmeste førstehjælpskursus ligger på dig.
Du kan også finde informationer om hvordan du bestiller et førstehjælpskursus til din virksomhed:
* Kilde: Trygfonden og Dansk Hjertestopregister – rapport 2001-2013
Vær opmærksom på, at denne vejledning ikke kan stå i stedet for et førstehjælpskursus. Det er altid vigtigt, at have et gyldigt førstehjælpsbevis, så du kan handle hurtigt og effektivt hvis der er brug for, at du yder førstehjælp.