Bliv førstehjælpsinstruktør

Vi har i dag tilknyttet 900 instruktører, der underviser både på fag- og erhvervsskoler og i vores egne afdelinger rundt i landet. Vi lægger vægt på, at underviserne afholder kurser med en høj pædagogisk og faglig standard, som altid lever op til den nyeste viden på førstehjælpsområdet i tråd med de internationale bestemmelser.

Førstehjælpsinstruktøruddannelsen er en professionel uddannelse

Det er at krav, at man som førstehjælpsinstruktør holder sin viden om førstehjælp ajour og deltager i ”vedligeholdelse for instruktører” hvert 5. år.

Som instruktør for Røde Kors får du:

adgang til en webbaseret portal, hvor du løbende for information om:

  • de sidste nye guidelines
  • nyt undervisningsmateriale
  • mulighed for at debattere med andre instruktører
  • tilbud om efteruddannelse
  • information vedr. administration af kurser og m.m.

Instruktøruddannelsen:

Instruktøruddannelsen er et internatkursus, som består af to dele: 

Del 1: fem dages kursus, hvor der bl.a. indgår et internationalt standardiseret kursus i genoplivning. 
Del 2: fem dages kursus. 
Kurset afsluttes med en eksamen. 

Der udbydes fire uddannelser årligt. Se datoer og find ansøgningsskemaer herunder. 

Deltagerforudsætninger:

1. Dokumenterede kompetencer i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning i forhold til voksne. Undervisningskompetencer kan være erhvervet gennem uddannelse eller gennem erhvervserfaring.
2. Bestået 12 timers førstehjælpskursus (mellemniveau) og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus inden for det seneste år.

Uddannelse for førstehjælpsinstruktører 2018:

Instruktører, som vil undervise på virksomheder eller på fag- og erhvervsskoler, skal hente ansøgningsskema her:

September 2018: uge 36 og 38
November 2018: uge 44 og 46 

Instruktører til Røde Kors-afdelinger skal hente ansøgningsskema her:

September 2018: uge 36 og 38
November 2018: uge 44 og 46


Afbestilling af instruktørkurser 

  • Ved afbestilling senest 42 dage før kursusstart betales der ikke kursusgebyr.
  • Ved afbestilling senest 21 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyret.
  • Ved afbestilling senere end 21 dage før kursusstart betales det fulde kursusgebyr

Pris: 
30.300
To ugekurser af fem dages varighed