Indstil en arbejdsplads til Førstehjælpsprisen 2020

Indstil en arbejdsplads, der har gjort en særlig indsats på førstehjælpsområdet. Røde Kors' dommerpanel udvælger tre nominerede blandt de indstillede og kårer vinderen ved en prisuddeling i foråret 2020.

Røde Kors hædrer hvert år en dansk arbejdsplads, der gør en helt særlig indsats for at sætte fokus på vigtigheden af førstehjælp. Arbejdspladser der tilbyder medarbejderne førstehjælpskurser, opsætter hjertestartere eller implementerer andre førstehjælpstiltag, udviser et stort ansvar, og gør en vigtig forskel.

Det skaber tryghed

Mens medarbejderne, der har modtaget undervisning i førstehjælp, er med til at gøre arbejdspladsen til et mere trygt og sikkert sted, bidrager deres førstehjælpskundskaber også til, at vi alle kan føle os mere trygge, når vi færdes i det offentlige rum. Jo flere der kan førstehjælp, jo flere er i stand til at træde til, hvis ulykken rammer.

 

Hvordan indstiller jeg min arbejdsplads?

Vi åbner for indstilling allerede nu! Indstillingsfristen vil være i slutningen af 2018. Røde Kors' dommerpanel vil herefter læse alle indstillinger igennem, og derpå udvælge tre nominerede til prisen. I denne periode vil du evt. blive kontaktet med et par uddybende spørgsmål.

Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst Bettina Lykke Jensen, bejen@rodekors.dk.

 

2:26 minutes DONG Energy indfører førstehjælpskorps - Førstehjælpsprisen 2012

Fakta

  • 3.500 mennesker i Danmark rammes hvert år af hjertestop uden for landets hospitaler
  • For hvert minut der går fra en person får hjertestop falder overlevelseschancerne med 10 %, hvis der ikke ydes førstehjælp
  • Førstehjælp skal ikke kun ydes ved hjertestop – hvert år kommer 20.000 personer til skade i trafikken.
  • Hver fjerde dansker er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at yde førstehjælp.