Vestergårdsskolen tilbyder førstehjælp til både elever og personale

Alle ansatte på Vestergårdsskolen har et gyldigt bevis i førstehjælp, og der er også fokus på, at eleverne lærer førstehjælp. Det har sikret skolen en nominering til Røde Kors’ Førstehjælpspris.

Thumbnail

På Vestergårdsskolen skal børnene have lov til at lege vildt og være ude i naturen, og derfor vægter skolen sikkerheden højt. Både store og små skal undervises og uddannes i førstehjælp. I sommer fik alle fra personalet et førstehjælpskursus, og løbende bliver eleverne også undervist i førstehjælp.

”Vi har andre folks børn i vores varetægt, mens de er på arbejde, så forældrene skal være sikre på, at vi gør det rigtige, hvis uheldet er ude,” siger Flemming Bork Rasmussen.

Han er leder for den skolefritidsordning, der hører til Vestergårdsskolen, og er tovholder for skolens førstehjælpskoncept. Det er også Flemming Bork Rasmussen, der har indstillet Vestergårdsskolen til Røde Kors’ Førstehjælpsprisens.

”Det gjorde jeg fordi, vi har uddannet alle fra personalet på én gang, så alle har de nødvendige forudsætninger for at hjælpe. Det gælder både lærere, pædagoger, teknisk personale, sekretærer og ledelsen,” siger Flemming Bork Rasmussen.

Vestergårdsskolen ligger i Aarhus Kommune og har cirka 450 elever fordelt på alle klassetrin fra 0. til 10. På Skolen og SFO’en er knap 70 ansatte.

”Det giver en sikkerhed i hverdagen”

16 af skolens ansatte har taget et ekstra langt førstehjælpskursus på 12 timer. Det er pædagoger med udendørsaktiviteter, hvor børnene for eksempel bruger økser, knive og tænder bål, og idrætslærere, hvor der er risiko for faldskader i deres undervisning.

”I mine 30 år som pædagog har jeg forholdsvist ofte oplevet, at børn kommer til skade med mindre ting. Det giver en større sikkerhed i hverdagen, når alle kan tackle en situation, hvor der skal gives førstehjælp,” siger SFO-lederen.

Det er én af de lokale Røde Kors afdelinger, der er med til at facilitere skolens førstehjælpskurser. I fremtiden har skolen planer om at uddanne sin egen førstehjælpsinstruktør, der kan undervise resten af personalet. Skolen har desuden en enkelt hjertestarter hængende, som er tilgængelig i skolens og SFO’ens åbningstid.

HJERTESTOP

  • Hvert år får cirka 4.000 personer pludseligt hjertestop i Danmark uden for et hospital. Det er cirka 11 personer hver dag.

 

  • I 2014 hjalp forbipasserende til med genoplivning i 66 % af alle tilfælde af hjertestop uden for et hospital. Det er en tredobling i forhold til 2001, hvor 19 % trådte til.

 

  • Hvis der bliver ydet hjertelungeredning til en person med hjertestop, inden ambulancen ankommer, øges chancen for, at personen overlever med op til 400 %.

 

  • Fra 2001 til 2014 er der en markant stigning i andelen af patienter, der overlevede til og med 30 dage efter et hjertestop. I 2001 overlevede 3,9 % og i 2014 overlevede 12,7 %.

Kilde: Trygfonden

Medicinstuderende underviser eleverne i førstehjælp

Også skolens elever bliver undervist i førstehjælp. Hvert år kører tredjeklasserne et forløb, der har fokus på førstehjælp, mens de ældre klasser undervises af medicinstuderende fra Aarhus Universitet.

Det er en del af medicinstudiet at undervise i førstehjælp, og derfor er der kommet en aftale i stand mellem universitetet og Vestergårdsskolen, så eleverne fra 7. til 10. klasse får et kursus om foråret.

”Det betyder, at mange af eleverne kommer igennem kurserne flere gange, og det vil eleverne meget gerne,” siger Flemming Bork Rasmussen.

Røde Kors' Førstehjælpspris

Årets Førstehjælpspris uddeles den 30. marts i Røde Kors’ Frivillighus på Blegdamsvej i København. Udover Vestergårdsskolen er også REFA og Lundbeck nomineret til prisen. Læs mere om dem her: