REFA har fokus på førstehjælp og gør genbrugspladserne sikre

Hos REFA skal alle medarbejdere kunne førstehjælp, og de er næsten i mål. Virksomheden har hjertestartere hængende på alle afdelinger, og det store fokus på førstehjælp har sikret dem en nominering til Røde Kors’ Førstehjælpspris.

Thumbnail

Gamle brædder med bukkede søm og en bagende sol oven på en lang dags havearbejde. Det er de typiske farer på en genbrugsplads. Snitskader og tilfælde af solstik er de mest almindelige type af ulykker, som personalet hos affalds- og energiselskabet REFA oplever på genbrugspladserne. For fire år siden oplevede virksomheden to gange, at personalet måtte give førstehjælp til en bruger, der var faldet om på en genbrugsplads. Den ene gang blev en hjertestarter koblet på personen, men da den kunne registrere en puls, skulle den ikke støde. Begge gange klarede de tilskadekomne sig uden mén.

For ledelsen handler det om tryghed

Ledelsen hos affalds- og energiselskabet REFA ser det som en helt naturlig ting, at alle medarbejdere kan førstehjælp, og at der er hjertestartere tilgængelige på alle selskabets afdelinger.

”Vi er en virksomhed, der har meget kontakt til vores brugere. Vi har 900.000 besøgende på genbrugspladserne om året, og derfor er der hjertestartere på alle pladser. For at kunne betjene dem skal vi have uddannet alle vores medarbejdere,” siger direktør Mette Suhr Stoffregen, som samtidig lægger stor vægt på medarbejdernes egen sikkerhed.

”Det er en tryghed, som alle her har ret til at have,” siger hun.

Gamle hjertestartere skiftet ud med nye

REFA har 134 ansatte på 13 genbrugsstationer, seks kraftvarmeværker og to miljøcentre, der dækker hele Lolland-Falster. Virksomheden har gennem en længere årrække prioriteret førstehjælp, og medarbejderne tilbydes jævnligt kurser og genopfriskning af førstehjælp. I efteråret blev virksomhedens gamle hjertestartere skiftet ud med nye, så der nu hænger 24 hjertestartere på afdelingerne.

”Du kommer ikke på REFA, uden at der er en hjertestarter,” siger miljø- og arbejdsmiljømedarbejder Inge-Lise Pedersen.

Hun er ansvarlig for førstehjælp hos REFA, og det er hende, der har indstillet sin arbejdsplads til Røde Kors’ Førstehjælpspris.

”Jeg sad og planlagde førstehjælpskurser, og så kunne jeg se det samlede billede af virksomhedens arbejde med førstehjælp. Så tænkte jeg, at det egentlig var ret imponerende,” siger Inge-Lise Pedersen, om hvorfor hun har indstillet REFA til prisen.

HJERTESTOP

  • Hvert år får cirka 4.000 personer pludseligt hjertestop i Danmark uden for et hospital. Det er cirka 11 personer hver dag.

 

  • I 2014 hjalp forbipasserende til med genoplivning i 66 % af alle tilfælde af hjertestop uden for et hospital. Det er en tredobling i forhold til 2001, hvor 19 % trådte til.

 

  • Hvis der bliver ydet hjertelungeredning til en person med hjertestop, inden ambulancen ankommer, øges chancen for, at personen overlever med op til 400 %.

 

  • Fra 2001 til 2014 er der en markant stigning i andelen af patienter, der overlevede til og med 30 dage efter et hjertestop. I 2001 overlevede 3,9 % og i 2014 overlevede 12,7 %.

Kilde: Trygfonden

Direktør: Det handler om tryghed

Næsten alle medarbejdere har været til førstehjælpskursus, og målet er at nå op på 100 procent. Først blev alle medarbejdere med kontakt til borgerne eller med farlige arbejdspladser uddannet. Dernæst administrationen, og næste skridt er, at ledelsen også skal på kursus – inklusiv direktør Mette Suhr Stoffregen.

”Det må være ganske forfærdeligt at opleve, at man ikke kan hjælpe, når der er brug for det,” siger Mette Suhr Stoffregen.

Inge-Lise Pedersen fortæller, hvordan hun får mange positive tilbagemeldinger fra sine kolleger om REFA’s fokus på førstehjælp, når hun møder dem.

”De synes, det er godt, at de er på kursus så tit. Så har de større mulighed for at huske det, hvis de endelig skal bruge det,” siger Inge-Lise Pedersen.

”Der skal ikke være nogen blandt personalet, der er bange for at bruge det, de har lært,” slår hun fast.

Røde Kors' Førstehjælpspris

Årets Førstehjælpspris uddeles den 30. marts i Røde Kors’ Frivillighus på Blegdamsvej i København. Udover REFA er også Lundbeck og Vestergårdsskolen nomineret til prisen. Læs mere om dem her: