Mundtlig beretning

Vingsted Centret den 2. november 2013.
 
 

Kære alle sammen

Vi havde store ambitioner, da vi i 2011 vedtog Røde Kors i forandring. 
I sagde, at ambitionerne var for høje.
Vi sagde, at tempoet sætter I.

Jeg har de seneste år rejst rundt i landet og besøgt rigtig mange af jer. Og det har været en fornøjelse. Jeg kan i dag med stor stolthed sige: Hold da op hvor har vi nået meget mere end forventet. Det skyldes en fantastisk indsats af alle jer. Alle jer der hver eneste dag gør en uundværlig forskel for de allermest sårbare i vores samfund - både ude og herhjemme. Tak for det!

Vi er i bevægelse, og vi er kommet rigtig lang. Der er ikke noget at sige til, hvis man nogle steder er blevet lidt forpustede. Jeg vil nu alligevel vove den påstand, at vi skal videre endnu.  Næste skridt er at skabe et Røde Kors, der hele tiden er i udvikling og bevægelse. Stadigvæk er det jer, der sætter tempoet.

Kerneaktiviteter
Men hvad var det egentlig, vi blev enige om i 2011?

Det som gør Røde Kors unik er, at vi med vores fintmaskede net af lokale afdelinger altid er til stede og kan handle på lokale behov. Vi satte os et mål om at have landsdækkende kerneaktiviteter, så man altid kan få hjælp af Røde kors, uanset hvor man bor i landet.  

Det betyder, at alle danskere kan lære førstehjælp og gøre en god handel i en Røde Kors-butik. Uanset hvor de bor i landet. Og det betyder, at hver eneste af vores 216 lokale afdelinger har fire eller flere sociale aktiviteter. Så vi altid er rustet til at møde de lokale behov. 

Og der er virkelig behov for Røde Kors. Lad mig give jer nogle alarmerende tal fra det danske velfærdsamfund:

• 57.000 mennesker er ramt af fattigdom, og 12.000 af dem er børn. Det er en tredobling fra 2001.
• Over 1 mio. bor alene, og 25 % af alle over 65 år føler sig alene
• 29.000 kvinder bliver hvert år udsat for vold i deres parforhold

Tallene taler deres eget sprog. Der er behov for Røde Kors. Og det er jo også det, vi ser i vores hverdag: 

• Mange af jer har måske oplevet, at familier ikke har råd til at holde juleaften for deres børn og derfor søger mod Røde Kors. 
• Nogle af jer har måske ventetid på at få en besøgsven, fordi behovet er så stort. 
• Og de mange nye Qnet viser, at behovet for netværk for voldsramte kvinder er stigende.

Sundhedsklinikken
Det er også en Røde Kors opgave at være der, hvor andre ikke er.

Det er vores Sundhedsklinik for udokumenterede migranter et godt eksempel på. Siden 2011 har frivillige givet gratis behandling til mere end 1400 mennesker, der befinder sig i Danmark uden lovligt ophold. Det kan være afviste asylansøgere eller handlede kvinder. De lever i skjul og mange på gaden. Og de har ikke adgang til sundhedsydelser.  De har behov for et frivilligt tilbud fra Røde Kors.

Forleden dag kunne man læse i pressen, at tuberkulose lige nu er mere udbredt blandt hjemløse og andre udsatte her i landet, end den er i befolkningerne i tuberkuloseramte lande som Zambia, Nigeria, Bangladesh og Congo. Jeg syntes, det er rystende.


Asylarbejdet 
En anden sårbar gruppe er de godt 6000 asylansøgere, der hvert år kommer til Danmark blandt andet fra Syrien. En del af dem er uledsagede mindreårige børn, der er rejst hertil alene med voldsomme oplevelser på både krop og sjæl. Asylansøgere i alle aldre har også brug for Røde Kors. Derfor blev vi i ’Røde Kors i forandring’ også enige om, at asylarbejdet er en vigtig del af vores nationale ben. Vi handler, hvor der er behov.

Og asylansøgerne har nye behov.

En ny asylaftale, som regeringen har indgået, betyder, at flere asylansøgere flytter ud af asylcentrene og i egen bolig. Vi er med vores fintmaskede net af lokale afdelinger til stede i de lokalsamfund, hvor asylansøgerne flytter ud. Og vi skal invitere dem ind i vores fællesskab og hjælpe med at etablere lokale netværk. I butikken, i nørklegruppen eller måske i en netværksfamilie.

Vi skal her ikke glemme, at selvom asylansøgere er en sårbar gruppe i en utryg og uvis situation, vil langt de fleste gerne bidrage, dygtiggøre sig og tage vare på sig selv og deres familie.

Der er behov for Røde Kors. Og derfor skal vi også senere i dag have en god debat om, hvordan vi kan blive endnu bedre til at møde behovene hos de allermest sårbare børn og unge her i landet.

Røde Kors-butikkerne 
En anden af vores kerneaktiviteter er Røde Kors-butikkerne, der er i rivende udvikling. Vi har i dag 229 Røde Kors Butikker, så vi er ikke langt fra ambitionen om at være landsdækkende også på det punkt. Og omsætningen følger med. I 2010 omsatte butikkerne for 78 mio. kr. Et tal der sidste år var steget til over 100 mio. kr. Penge der går til vores hjælpearbejde både i Danmark og ude i verden.

På mine ture rundt i landet har jeg set, hvordan i driver og udvikler Røde Kors-butikkerne. Og hvor er jeg imponeret! Det er utroligt flot, og den professionelisme i udviser, har gjort stort indtryk. Der er orden på sagerne og i skaber forretninger i vækst. Og samtidig skaber i noget, der er meget vigtigt: I skaber omsorgsfulde fællesskaber – frivillig-til-frivillig og i relation til de sårbare mennesker, der er centrum for vores aktiviteter. Se det er god ledelse!
 
Vi har også set, hvordan frivillige i butikkerne mødes og udveksler erfaringer om priser, udstillingsvinduer eller om hvordan det er at stå i spidsen for en storbutik med 100 frivillige. Vi er blevet bedre til at bruge hinanden, når vi ser udviklingspotentialer hos andre – give kærlige skub, gode idéer eller måske indgå konkret samarbejde.

Førstehjælp og samaritter
Vores frivillige i førstehjælp har virkelig taget ambitionen om, at man skal kunne lære førstehjælp uanset, hvor man befinder sig i landet, til sig.

Det har givet en øget omsætning på 10 pct. Og der er skabt konkret samarbejde mere end 20 forskellige steder i landet. Det er flot og vejen frem, vi skal fortsætte ad!

Samaritterne er lige nu i gang med en stor debat om, hvordan aktiviteten skal udvikle sig. Det kommer vi nok til at høre mere til i de kommende år.
Samaritterne er sammen med førstehjælp blandt vores første aktiviteter i Røde Kors i Danmark, så det er en del af nerven i Røde Kors, og det vil det også være fremad.

Fintmaskethed er afgørende 
Udviklingen i vores sociale arbejde bekræfter mig i, at vores fintmaskede net af lokale afdelinger gør forskellen. Med 216 lokale afdelinger ved vi præcis, hvad der rør sig lokalt, og hvor de vigtige behov og udfordringer ligger henne. Det gør os i stand til at identificere og støtte de allermest sårbare. Nye aktiviteter opstår, fordi I lokalt ser behovene og handler på dem, og vi er blevet styrket gennem regionale netværk og kommunekredse. 
Vi er ”altid tilstede” – klar til at hjælpe de allermest sårbare i samfundet. Og Frivillig-til-frivillig er kommet for at blive.

Det Internationale
Også i vores internationale arbejde er Røde Kors altid til stede og vi Røde Kors’ere er en del af en stor verdensomspændende familie.

Vi er også internationalt et fintmasket net af nationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber i 187 lande. Og vi har et særligt og længerevarende samarbejde med 24 nationale selskaber i Afrika, Asien, Mellemøsten og Europa.

Vi skal fremover fortsat være en aktiv del af det verdensomspændende og fintmaskede net af Røde Kors og Røde Halvmåne-selskaber. Og vi skal engagere og involvere os i udviklingen af fælleskabet – også internationalt. Derfor har vi sagt ja til at stille op til det nært forestående valg til Forbundets bestyrelse ”Governing Board”. Alle de nordiske lande er gået sammen om et fælles valggrundlag, og Danmark er de nordiske landes fælles kandidat.

Katastrofearbejde 
Røde Kors er altid stede. Og derfor er vi forberedt, når katastrofen rammer, så vi kan handle hurtigt og effektivt. Det beredskab så jeg fine eksempler på i Georgien, som jeg netop har besøgt.

Det oplever vi også i Syrien, hvor 3000 frivillige fra Syrisk Arabisk Røde Halvmåne koordinerer hjælpearbejdet i hele landet med støtte fra os.

De frivillige kører sårede fra begge sider af konflikten til hospitaler, de uddeler mad, varme tæpper og medicin. De frivillige gør en imponerende indsats med stor fare for deres eget og familiens liv. Men de fortsætter. For der er behov for deres hjælp.

Udviklingsarbejde
Syrien har naturligt fyldt meget i medierne. Men Røde Kors laver også meget andet end katastrofehjælp.

Røde Kors frivillige i 40 lande har med støtte fra os hjulpet med: 
• rent drikkevand til 158.000 
• bedre sanitære forhold for 141.000 
• 8000 er uddannet i førstehjælp 
• og 1,3 mio. ved mere om forebyggelse og behandling af sygdomme.

Det er markante tal. Der viser, at der er behov for os. Vi er til stede.

Nye behov – ny strategi 
I udviklingsarbejdet møder vi også nye behov, vi skal handle på. 

I dag dør der for eksempel flere mennesker i Asien og Afrika af livsstilssygdomme som diabetes, kræft og hjertekarsygdomme, end der dør af sult. Det sker, fordi mange flytter fra land til by og får en ny livsstil. Derfor arbejder vi i stigende grad også med at forebygge og oplyse om livsstilssygdomme.

Vi skal også i det internationale arbejde blive ved med at udvikle os – og hele tiden møde nye behov. Derfor vil jeg foreslå den nye styrelse, at en temagruppe i 2014 skal arbejde med en ny strategi for vores internationale arbejde. Og I er alle inviteret til at deltage i dialogen og debatten. Og jeg skal hilse og sige: Det er rigtig lærerigt at være med til at sætte kursen for Røde Kors!  

Vi går på to ben 
Røde Kors er altid til stede – før, under og efter. Og det kan vi kun, fordi vi er ét Røde Kors. I verden og i Danmark.

Vi er ”Altid tilstede” – både i de yderste kroge i verdens brændpunkter, hvor de færreste kommer og ved den døendes seng, hvor der er brug for medmenneskelig omsorg – også for de pårørende.
Det er da en ambition, der er noget ved!

Med ’Røde Kors i forandring’ sagde vi, at vi går på to lige lange ben: Vores sociale arbejde og asylarbejdet i Danmark og udviklings- og katastrofearbejdet ude i verden. Og vi sagde, at vi vil være lige så kendte for vores frivillige indsats i Danmark som for vores internationale arbejde.

Vi er godt på vej. Men vi er stadig ikke gode nok til at fortælle om vores nationale arbejde. Lad os derfor have en fælles ambition om, at når vi mødes igen om to år, er der ikke mange i Danmark, som ikke har hørt om den nationale del af Røde Kors’ frivillige arbejde. 

Vi går på to ben, der kompletterer og styrker hinanden.
Det fælles engagement og fællesskabet er dét, der binder os sammen. Det er kernen i de to ben, vi går på.

Fællesskabet i centrum
Vi er én organisation, og det er vigtigt, at vi fremstår som sådan! Når vi samarbejder, kan vi hjælpe endnu flere. Vi er ét fællesskab Når vi deles om ressourcer og viden, og når vi hjælper hinanden, kan vi mere.

Afdelingernes økonomiske bidrag til fællesskabet med de 34 pct. eller overskydende driftsformue er det, der gør, at vi fx kan mødes her til årsmøder i aktiviteterne og på temadage og kurser. Men også katastrofekassen og den nationale fond bliver fyldt op af de penge. Det er fra national fond vi blandt andet låner, når vi laver nye butikker og sætter nye aktiviteter i gang.

Den kæmpe indsats med Røde Kors indsamlingen, hvor vi i år nåede op på 18 mio. kr., er vores største fælles begivenhed, hvor vi får involveret flest danskere i Røde Kors’ arbejde. Og hvor vi i år også har fået flere medlemmer og frivillige, som er aktive i andre sammenhænge, til at bidrage til den fælles indsats med at samle penge til Røde Kors’ arbejde i Danmark og i verden.

Frivillighed og civilsamfundsstrategi
I den nationale debat har Røde Kors i Danmark markeret sig stærkt i forhold til samspillet med den frivillige verden og det offentlige.
Ofte har debatten haft karakter af en diskussion om, hvem der gør hvad. 
Og jeg ved, at flere af jer har oplevet og hørt om svære situationer i forhold til, hvor grænserne mellem frivilligt arbejde og offentlige kerneydelser går.

Og lad mig i den forbindelse helt klart sige:
Vi er frivillige ikke af pligt men af lyst og vilje til at gøre en forskel for et medmenneske. Vi kan samarbejde med kommunerne om løsninger på samfundets velfærdsudfordringer – det er ikke noget nyt. Den rolle har de frivillige foreninger i civilsamfundet altid haft. Men serveretten er vores! Det er os, der bestemmer hvilke opgaver, vi vil løfte, og hvordan vi vil løfte dem. Helt suverænt. Sådan er det – selvfølgelig. Man kan ikke ringe til Røde Kors og bestille frivilligt arbejde!

Styrken til at holde fast i dét finder vi netop i vores fællesskab. Og det er et stærkt fællesskab vi har - båret på et fælles sæt af meningsfulde værdier. Og når vi er frivillige arbejder vi med udgangspunkt i vores fælles principper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og netop: Enhed. 

I den seneste tid har vi set, at kommunerne er begyndt at rekruttere
deres egne frivillige. Man kan spørge sig selv, om kommunerne er i færd 
med at udvikle sig til foreninger? Jeg mener, at det er en farlig
og helt forkert udvikling, fordi der kan ske en sammenblanding af 
frivillighed og de kommunale kerneydelser. I modsætning til os i Røde
Kors udspringer kommunernes egne frivillige nemlig ikke af et 
værdifællesskab. Kommunernes frivillige får derfor overordentligt svært 
ved at bevare serveretten til at definere deres eget frivillige 
arbejde. Og det kan føre til frivillige, der løser kommunale kerneopgaver. 
Bare uden at få løn for det.

Vi har taget aktiv del i udarbejdelsen af det nye Frivilligcharter, der netop har fokus på samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige. Og der er blevet lyttet til Røde Kors. MEN vi har også gjort opmærksom på, at det er helt afgørende, at Frivilligcharteret følges op af en civilsamfundsstrategi, hvor regeringen forpligtes til at fortælle, hvordan civilsamfundet støttes, så det pæne papir om charteret omsættes til konkret og vedkommende handling. Det mangler vi fortsat at se.

Demokratiudvikling
Som en del af Røde Kors i forandring vedtog vi, at vi ville engagere os i udviklingen af Røde Kors og gøre beslutningsprocesser mere demokratiske.

Det anderledes repræsentantskabsmøde, vi nu er i gang med, rummer debatter om to vigtige fokusområder for Røde Kors – nemlig indsatsen for de allermest sårbare og børn og unge i Røde Kors som helhed, og udvikling af vores foreningsdemokrati. Der er nedsat to redaktionskomiteer, der har til opgave at samle op på debatterne og formulere retningslinjerne for den nye styrelses videre arbejde med de to temaer. Og i løbet af de sidste to år, har der – som jeg også sagde tidligere i dag - været 10 temagrupper, hvor 75 frivillige har deltaget i udviklingen af Røde Kors. Snart får vi også et helt nyt og meget, meget flot Frivillighus udviklet og drevet af frivillige.
 
Det er alt sammen eksempler på, hvordan vi i de seneste år har arbejdet med demokratiudvikling i foreningen i form af en højere grad af involvering, højere grad af debat og mere åbne beslutningsprocesser.

I år har vi kampvalg til styrelsen. Det er for mig et klart signal om, at vi er begyndt at have et levende foreningsdemokrati, hvor mange vil være med. Jeg syntes, vi skal åbne beslutningsprocesserne – også når det kommer til, hvem vi kan vælge til styrelsen. Det har jeg selv oplevet ved mit kandidatur til Forbundets bestyrelse. Og det tror jeg godt, vi kunne lære noget af.

Vi er komme langt med demokratiudviklingen, men vi skal videre end det.

I arbejdet med at skabe et Røde Kors i bevægelse har vi oplevet, at der opstår uenigheder. Vi skal turde tage de debatter – turde gå i dialog – netop fordi det udvikler os og vores fællesskab. Gør det stærkere. Vi skal turde åbne op. Turde give slip og gå med der, hvor diskussionerne fører os hen.

Medlemmerne flygter fra de politiske partier og fagforeninger fordi deres besluttende forsamlinger er kulisser, hvor alt er aftalt på forhånd. Sådan skal det ikke være hos os. Der skal være involvering, medbestemmelse, åbenhed og det skal være attraktivt at være frivillig leder i Røde Kors.

Også i forhold til demokratiudvikling går vi på to ben, som det er vigtigt at skelne imellem. Det ene handler om demokratiudvikling i forhold til udviklingen af et mere åbent og omsorgsfuldt samfund. Det andet handler om udviklingen af foreningsdemokratiet. Men det er klar, at der er en sammenhæng, og begge dele sker gennem et aktivt civilsamfund. Når vi arbejder med udviklingen af vores foreningsdemokrati, som vi har gjort i de seneste år i Røde Kors, er vi samtidig rollemodeller i skabelsen af et åbent og demokratisk samfund.

Det er en fornem opgave, som vi alle kan være stolte af!
 

Afslutning
For 2 år siden blev vi enige om ’Røde Kors i Forandring’. Det satte gang i en fantastisk udvikling:  
• Vi har set, at de sociale aktiviteter vokser markant 
• Vi har set, at vi har fået mange flere og større Røde Kors-butikker 
• Vi har oplevet 10 temagrupper engageret i udviklingen af Røde Kors.
• Vi har styrket bevidstheden om vores fælles værdigrundlag og dermed vores fælleskab.

Vi er med andre ord i bevægelse.

Og vi skal blive ved med at skabe et Røde Kors i konstant bevægelse. Et Røde Kors der hele tiden er i udvikling og som aktivt bruger den styrke, der ligger i vores fintmaskede fællesskab - både i Danmark og ude i verden.

Tak for ordet – det er godt at følges med jer!