´Modstandskraft – et program for unge mænd i sårbare situationer`

Du inviteres hermed til lancering af materialet ´Modstandskraft – et program for unge mænd i sårbare situationer`. Arrangementet foregår tirsdag den 7. juni kl. 14:00 til 16:30 inklusiv traktement i salen på Røde Kors Landskontor, Blegdamsvej 27, 2100 København Ø.

Røde Kors har med støtte fra Roskilde Festival Foreningen udviklet et materiale, som giver lokale aktører mulighed for at arbejde målrettet med unge mænd, der befinder sig i sårbare situationer. Materialet kan bruges af både kommuner og foreninger, ligesom det kan anvendes af internationale partnere. Formålet er at give unge mænd mulighed for at blive aktive ressourcer i deres lokalsamfund og positive rollemodeller for andre unge.     

Baggrund:

Unge mænd i sårbare situationer kan have særlige udfordringer, som ofte overses, fordi mænd ofte opfattes som stærke forsørgere og ansvarlige for social orden. I mange situationer – f.eks. når familier er splittet og/eller i konflikt og katastrofe situationer - har unge mænd svært ved at leve op til de forventninger, og de kan forfalde til negativ adfærd og måske blive nemme ofre for rekruttering til kriminelle netværk og ekstremisme.

Røde Kors præsenterer her en ny og innovativ model for, hvordan organisationer og andre kan inddrage unge mænd i konstruktive og positive fællesskaber og aktiviteter.  Metoderne er udviklet sammen med de unge selv og er baseret på deres egne oplevelser og livssituation.

Ordstyren:

Jakob Sheikh, journalist ved Politiken og forfatter til ´Danmarks Børn i Hellig Krig´

Paneldeltagerne:

Morten Goll, leder af Trampolinhuset i København et samlingssted for flygtninge og Danskere

Maria Kavita Nielsen, Programchef for Mind Your Own Business

Jakob Eilsøe Mikkelsen, Red Barnets Repræsentant for Afrika.

Leslie Otto Grebst, Projektleder, Røde Kors. 

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og debattere konstruktive tiltag for at åbne nye handlemuligheder for unge mænd.

Program:

14:00-14:15

Velkomst ved Anders Ladekarl og Trine Henningsen

14:15-14:20

Kortfilm om projektets tilblivelse

14:20-14:30

Projektlederen beskriver, hvad programme kan

14:30-14:40

Trampolinhuset ved Morten Goll

14:40-14:50

Mind Your Own Business ved Maria Kavita Nielsen

14:50-15:00

Red Barnets arbejde med unge mænd i Somalia ved Jakob Eilsøe Mikkelsen

15:00-16:00

Debat med tilhørerne og panelet

16:00-16:30

Traktement og slut

Af hensyn til arrangement og traktement bedes du melde tilbage på xxx@xxx.dk senest den xx. Med venlig hilsen Anders Ladekarl